EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

HORTICULTURE TECHNICIAN

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Tehničar hortikulture (Horticulture technician)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0521 (Prirodne nauke / Environmental sciences )

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Knowledge, skills and competences from CCC

Knowledge:

 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Razumije vrste i karakteristike zemljišnih supstrata
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Razumije vrste supstrata i zemljišta za sadnju lukovica i gomolja u posudama i na otvorenom prostoru
 • Opisuje tehniku uzimanja uzoraka zemljišta za analizu
 • Posjeduje funkcionalnu i osnovnu informatičku pismenost u struci
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Razumije vrste i karakteristike zemljišnih supstrata u proizvodnji dendro materijala
 • Navodi morfološke osobine drvenastih i žbunastih vrsta
 • Opisuje postupak presađivanja odraslih stabala
 • Objašnjava način gajenja različitih biljnih vrsta, drveća i žbunja
 • Razumije vrste i karakteristike đubriva kao i načine njihove primjene kod proizvodnje dendro materijala
 • Opisuje mjere zaštite dendro materijala od bolesti i štetočina
 • Poznaje vrste i karakteristike sredstava za rad i način njihovog funkcionisanja
 • Poznaje vrste i karakteristike sredstava za rad i način njihovog funkcionisanja
 • Navodi osnovne karakteristike zaštićenih područja
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Objašnjava tehniku pripreme i način sadnje lukovica i gomolja
 • Poznaje načine njegovanja lukovica i gomolja
 • Definiše tehniku vađenja, klasiranja i čuvanja lukovica i gomolja
 • Objašnjava organizaciju rasadnika i način njegove pripreme (odjeljak za razmnožavanje, odjeljak za formiranje sadnica, matičnjak,…)
 • Objašnjava načine razmnožavanja
 • Prepoznaje vrijeme i način skupljanja plodova i vađenja i čuvanja sjemena
 • Objašnjava tehniku sjetve sjemena
 • Objašnjava tehniku uzimanja materijala za vegetativno razmnožavanje
 • Objašnjava tehniku korištenja fitohormona
 • Objašnjava tehniku vađenja i daljeg rukovanja sa sadnicama
 • Prepoznaje standarde pakovanja i transporta sadnica
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje osnovne vrtne stilove kroz razvoj ljudskog društva
 • Objašnjava tehniku vađenja i daljeg rukovanja sa sadnicama
 • Prepoznaje standarde pakovanja i transporta sadnica
 • Objašnjava tehnike zasnivanja travnjaka
 • Prepoznaje mjere njege travnjaka
 • Razumije osnovne biljne vrste za travnjake
 • Razumije biološka, ekološka i dekorativna svojstva biljnog materijala koji se najčešće koristi u biodekoraciji
 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Objašnjava načine razmnožavanja u cvjećarskoj proizvodnji
 • Razumije vrste i karakteristike đubriva (organska i mineralna), kao i način njihove primjene
 • Opisuje mjere zaštite cvjetnih kultura od bolesti i štetočina
 • Razumije različite građevinske materijale i elemente
 • Navodi jednostavne građevinske konstrukcije
 • Opiše zemljane radove pri uređenju parkova
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Razumije vrste i karakteristike zemljišnih supstrata u proizvodnji dendro materijala
 • Navodi morfološke osobine drvenastih i žbunastih vrsta
 • Opisuje postupak presađivanja odraslih stabala
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Navodi morfološke osobine cvjetnih vrsta
 • Objašnjava načine razmnožavanja u cvjećarskoj proizvodnji
 • Poznaje morfološke osobine lukovičastih i gomoljastih cvjetnih kultura
 • Zna tehniku pripreme i način sadnje lukovica i gomolja
 • Poznaje načine njegovanja lukovica i gomolja
 • Definiše tehniku vađenja, klasiranja i čuvanja lukovica i gomolja
 • Primjenjuje pravila i principe aranžiranja te mjere njege cvjetnih aranžmana
 • Poznaje stil i tehniku aranžiranja
 • Poznaje tehnike pripremanja suhih materijala
 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Objašnjava načine razmnožavanja u cvjećarskoj proizvodnji
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Razumije biološka, ekološka i dekorativna svojstva biljnog materijala koji se najčešće koristi u biodekoraciji
 • Priprema lukovice i gomolje za sadnju i obavlja sadnju u posudama na otvorenom prostoru
 • Njeguje lukovice i gomolje u procesu proizvodnje
 • Vadi, klasira i smješta (čuva) lukovice i gomolje
 • Primjenjuje normative i propise iz područja hortikulturne proizvodnje
 • Navodi posljedice neadekvatne i neblagovremene zaštite
 • Objašnjava propise ekološke zaštite, zaštite na radu i protiv-požarne zaštite
 • Poznaje organizaciju radnog mjesta
 • Poznaje način vođenja radne dokumentacije
 • Poznaje vrstu i strukturu troškova
 • Opisuje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Poznaje način vođenja radne dokumentacije
 • Poznaje proces rada
 • Koristi stručnu terminologiju

 

Vještine:

 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Uzima uzorak za analizu zemljišta
 • Koristi osnovne informatičke funkcije
 • Organizuje/priprema površine za razmnožavanje dendro materijala
 • Organizuje/priprema/prikuplja materijal za razmnožavanje dendro vrsta
 • Priprema opremu i alat koji se koristi u razmnožavanju dendro materijala
 • Organizuje i izvodi procese razmnožavanja dendro materijala
 • Organizuje i izvodi mjere njege sadnog dendro materijala
 • Organizuje poslove vezano za školovanje sadnog dendro materijala
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Vrši kontrolu ispravnosti zaduženog materijala, alata i oruđa
 • Preduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima higijensko-tehničke zaštite
 • Učestvuje u održavanju i ispravnosti te uočava nepravilnosti u radu alata, mašina i uređaja
 • Poznaje osnovna pravila održavanja sredstava rada
 • Koristi sredstva rada i materijala u skladu sa uputstvom proizvođača
 • Radi u skladu sa standardima i propisima
 • Projektuje jednostavne zelene površine i vrši mjerenja
 • Provodi aktivnosti na realizaciji projekata za zasnivanje jednostavnih zelenih površina
 • Priprema supstrat za sjetvu sjemena
 • Priprema supstrat za vegetativno razmnožavanje
 • Priprema sjeme i vrši sjetvu
 • Priprema vegetativne dijelove biljaka i vrši vegetativno razmnožavanje
 • Provodi mjere uzgoja i njege rasada
 • Učestvuje u pripremi zaštitnih sredstava i vrši zaštitu od bolesti i štetnika
 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Učestvuje u određivanju rokova za vađenje sadnica
 • Organizuje vađenje i pripremu sadnica za dalju namjenu
 • Organizuje i učestvuje u procesu trapljenja
 • Organizuje poslove pripreme zemljišta za podizanje travnjaka
 • Organizuje i izvodi poslove podizanja travnjaka
 • Organizuje njegovanje travnjaka
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Odabira različite građevinske materijale u uređenju parkova
 • Organizuje izvođenje jednostavnih građevinskih kompozicijskih elemenata u uređenju parkova
 • Prepoznaje oštećenja na postojećim građevinskim elementima
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Bira i priprema biljni i pomoćni materijal za izradu aranžmana
 • Koristi alat i opremu za aranžiranje
 • Izrađuje različite cvjetne aranžmane
 • Procjenjuje uslove uspjevanja biljnih vrsta u enterijeru
 • Bira odgovarajuće lončanice i ostali biljni materijal prema ekološkim kriterijima
 • Uređuje enterijer biljnim materijalom
 • Preporučuje i primjenjuje mjere njege lončanica u enterijeru
 • Procjenjuje uslove uspjevanja biljnih vrsta u enterijeru
 • Bira odgovarajuće lončanice i ostali biljni materijal prema ekološkim kriterijima
 • Uređuje enterijer biljnim materijalom
 • Popunjava dnevnik rada
 • Naručuje potreban materijal
 • Procjenjuje moguće troškove
 • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda i usluga
 • Prenosi informacije o toku procesa rada svojim saradnicima
 • Daje uputstva o sigurnom radu i upotrebi odgovarajuće opreme
 • Sarađuje se sa strankama i naručiocima poslova
 • Analizira dnevne poslove i radne zadatke i priprema se za njihovu realizaciju
 • Preuzima radni nalog i na osnovu njega određuje vrijeme potrebno za izvršenje radnih zadataka
 • Na osnovu radnog naloga bira odgovarajuće materijale, alate i oruđe za rad
 • Priprema supstrat za sjetvu sjemena
 • Priprema supstrat za vegetativno razmnožavanje
 • Priprema sjeme i vrši sjetvu
 • Priprema vegetativne dijelove biljaka i vrši vegetativno razmnožavanje
 • Provodi mjere uzgoja i njege rasada
 • Učestvuje u pripremi zaštitnih sredstava i vrši zaštitu od bolesti i štetnika
 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Priprema lukovice i gomolje za sadnju i obavlja sadnju u posudama na otvorenom prostoru
 • Njeguje lukovice i gomolje u procesu proizvodnje
 • Vadi, klasira i smješta (čuva) lukovice i gomolje
 • Organizuje/priprema površine za razmnožavanje dendro materijala
 • Organizuje/priprema/prikuplja materijal za razmnožavanje dendro vrsta
 • Priprema opremu i alat koji se koristi u razmnožavanju dendro materijala
 • Organizuje i izvodi procese razmnožavanja dendro materijala
 • Organizuje i izvodi mjere njege sadnog dendro materijala
 • Uzima uzorak za analizu zemljišta
 • Organizuje poslove vezano za školovanje sadnog dendro materijala
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Odabira različite građevinske materijale u uređenju parkova
 • Organizuje izvođenje jednostavnih građevinskih kompozicijskih elemenata u uređenju parkova
 • Prepoznaje oštećenja na postojećim građevinskim elementima
 • Učestvuje u određivanju rokova za vađenje sadnica
 • Organizuje vađenje i pripremu sadnica za dalju namjenu
 • Organizuje i učestvuje u procesu trapljenja
 • Organizuje poslove pripreme zemljišta za podizanje travnjaka
 • Organizuje i izvodi poslove podizanja travnjaka
 • Organizuje njegovanje travnjaka
 • Bira i priprema biljni i pomoćni materijal za izradu aranžmana
 • Koristi alat i opremu za aranžiranje
 • Izrađuje različite cvjetne aranžmane
 • Procjenjuje uslove uspjevanja biljnih vrsta u enterijeru
 • Bira odgovarajuće lončanice i ostali biljni materijal prema ekološkim kriterijima
 • Uređuje enterijer biljnim materijalom
 • Preporučuje i primjenjuje mjere njege lončanica u enterijeru
 • Učestvuje u održavanju i ispravnosti te uočava nepravilnosti u radu alata, mašina i uređaja
 • Poznaje osnovna pravila održavanja sredstava rada
 • Popunjava proizvodnu dokumentaciju
 • Popunjava dnevnik rada
 • Naručuje potreban materijal
 • Procjenjuje moguće troškove
 • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda i usluga
 • Provjerava kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Upotrebljava zaštitna sredstva i opremu u toku rada
 • Na odgovarajući način odlaže štetne materije (otpatke od sredstava za tretiranje biljaka – pesticidi…) i opremu štiteći svoju uži o širu okolinu od zagađenja

 

Kompetencije:

 • Ekološki je osvješten
 • Iskazuje spremnost za očuvanjem postojećih i razvojem biljnih vrsta
 • Spremnost za rad na otvorenom prostoru
 • Iskazuje spremnost za učenjem i daljim profesionalnim razvojem
 • Iskazuje osjećaj za urednost, preciznost i estetiku
 • Organizira rad grupe
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja tehničar hortikulture
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Opšteobrazovni predmeti 80 ECVET
 • Latinski jezik 4 ECVET
 • Nauka o staništu 8 ECVET
 • Tehničko crtanje uz primjenu računara 4 ECVET
 • Dendrologija sa fitocenologijom 4 ECVET
 • Alati i mašine 4 ECVET
 • Geodezija 4 ECVET
 • Sjemenarstvo i rasadnici 4 ECVET
 • Podizanje i njega urbanog zelenila 8 ECVET
 • Zaštita urbanog zelenila 8 ECVET
 • Likovno obrazovanje 4 ECVET
 • Građevinarstvo u parkarstvu 4 ECVET
 • Dekorativna dendrologija 4 ECVET
 • Cvjećarstvo i uređenje enterijera 8 ECVET
 • Forme i stilovi u hortikulturi 8 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 80 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje tehničar hortikulture, opisano standardom zanimanja tehničar hortikulture

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 6, prvi ciklus visokog obrazovanja, ili nivo 7 gdje su prvi i drugi ciklus visokog obrazovanja integrirani

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Suad Alić – Direktor – JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 • Dušan Sarajlić – APOSO
 • Mirjana Lolić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Suzana Mršić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Adalbert Vonsović – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Eldad Mrkaljević – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Gordana Vuković – JU Centar srednjih škola Trebinje
 • Milka Kantar – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
 • Edin Strukan – Pedagoški zavod USK

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities and pedagogical institutes