Tourist Technician

EXCERPT FROM OVERVIEW OF OCCUPATIONAL STANDARD TOURIST TECHNICIAN STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Turistički tehničar (Tourist technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 4221 i 4224 1.3 Struka (Occupation family) Hospitality and tourism 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 4221 i 4224 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of […]