Turistički tehničar

TURISTIČKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Turistički tehničar (Tourist technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 4221 i 4224 1.3 Struka (Occupation family) Ugostiteljstvo i turizam 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 4221 i 4224 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. KLJUČNI POSLOVI […]