Standard zanimanja

Standard zanimanja (Occupational Standard) je popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje.

Standard nekog zanimanja je dokument koji se sastoji od nužnih i osnovnih sadržaja o nekom zanimanju, uključujući i dovoljno podataka za izradu odgovarajućeg ili više odgovarajućih standarda kvalifikacije.  Standardi zanimanja obuhvataju standarde uspješnosti koje pojedinci moraju da postignu kada izvršavaju zadatke na radnom mjestu, zajedno sa specifikacijama temeljnog znanja, vještina i kompetencija. Oni kategorišu i definišu glavne poslove koje ljudi obavljaju. Slijedeći logiku zapošljavanja, ovi standardi će se fokusirati na ono šta ljudi rade, kako će to raditi, i koliko dobro će to raditi.

Standardi zanimanja povezuju tržište rada sa sistemom kvalifikacija.

Zajednički obrazac za standarde zanimanja omogućava dosljednost i pomaže da standarde zanimanja lako razumiju različiti korisnici, poslodavci, šefovi kadrovskih službi, profesori i studenti.

 Minimalni i važni elementi standarda zanimanja u KOBiH:

 • U sistemu stručnog obrazovanja i obuke su:
  1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);
  2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE);
  3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION);
  4. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE);
  5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION).
 • U sistemu visokog obrazovanja su:
  1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);
  2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE);
  3. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE);
  4. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION).