Evropski kvalifikacijski okvir (EQF)

EQF dokumenti za pregled i preuzimanje

Preporuke o EQF od 22.maja 2017. godine.

eqf_dokumenti

EQF je zajednički evropski referentni okvir koji povezuje kvalifikacijske sisteme pojedinih država, pruža bolje razumijevanje kvalifikacija u različitim državama i sistemima u Evropi. Ima dva glavna opšta cilja: promovirati mobilnost i poticati cjeloživotno učenje. EQF povezuje različite kvalifikacijske sisteme i okvire pojedinih država oko zajedničkog evropskog referentnog okvira i 8 njegovih  referentnih nivoa. Tih 8 nivoa obuhvataju cjelokupan raspon kvalifikacija; od osnovnog (nivo 1, npr. svjedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju) do najvišeg nivoa (nivo 8, npr. doktorat). Kao instrument za cjeloživotno učenje, EQF obuhvata sve nivoe kvalifikacija koje se mogu steći u općem, stručnom i akademskom obrazovanju i obuci, stečene kroz početno (inicijalno) i stalno (kontinuirano) obrazovanje i obuku, odnosno formalno i neformalno obrazovanje i informalno učenje. EQF prepoznaje razlike između različitih sistema obrazovanja i obuke, i promovira ishode učenja kao najbitnije elemente svake kvalifikacije, kako bi se omogućilo lakše poređenje i saradnja između zemalja i institucija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

Preuzmite dokument na EN jeziku.

Popis i analiza postojećih strukovnih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

etf

Popis predstavlja sveobuhvatan skup podataka aktivnih kvalifikacija u srednjem obrazovanju kao i u programima cjeloživotnog učenja. Analiza kvalifikacija ima dva dijela. Prvi dio se odnosi na analizu sadržaja kvalifikacija u kojoj se porede ishodi učenja odabranih kvalifikacija s deskriptorima nivoa Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini kako bi se utvrdilo postoji li objektivna osnova za dodjeljivanje nivoa Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini tim kvalifikacijama. Drugi dio je analiza glavnih karakteristika vezanih za kvalitetu kvalifikacija (relevantnost kvalifikacije za tržište rada, uključivanje aktera tržišta rada u različitim fazama procesa kvalifikacije i institucionalne postavke).

Preuzmite dokument.

Priručnik za unapređenje kvalifikacija u stručnom obrazovanju i obuci. 

priručnik_unapređenje_kvalifikacija

Priručnik je namijenjen svim institucijama, odnosno tijelima uključenim u proces razvoja osnovnih elemenata kvalifikacijskog okvira (standardi zanimanja, standardi kvalifikacija, nastavni planovi i programi, korištenje ishoda učenja). Priručnik je podijeljen u četiri temeljna dijela: prvi dio objašnjava sve ključne pojmove, uključujući ishode učenja, kvalifikacije te metodologiju razvoja kvalifikacija stručnog obrazovanja i obuke; drugi dio opisuje razvoje standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, nastavnih planova i programa i modula u sistemima stručnog obrazovanja i obuke, postavljajući ih u jasan odnos; treći dio predstavlja sistem vrednovanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja kao važnog procesa poticanja cjeloživotnog učenja pojedinaca; četvrti dio objašnjava pojam modula te daje upute za njegovo korištenje u različitim uvjetima.

Preuzmite dokument na jednom od BiH jezika.

Odabrani standardi zanimanja i standardi kvalifikacija 2014.-2020.

Odabrani-standardi-zanimanja-i-standari-kvalifikacija

Razvoj odabranih kvalifikacija uključuje i testiranje provedbe svih ključnih elemenata kvalifikacijskog okvira, njihovih karakteristika i načina određivanja, te standarda i procesa koji su nužni da bi se određena kvalifikacija uvrstila u kvalifikacijski okvir (standard zanimanja, standard kvalifikacije, nastavni plan i program, ECVET, moduli, te mehanizmi osiguranja kvaliteta). U okviru QF LLL projekta razvijeni su 22 standarda zanimanja i standarda kvalifikacija iz 8 sektora (porodica zanimanja) za nivoe 2-5.

Preuzmite dokument na jednom od BiH jezika.

Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u BiH.

Priručnik_standarda_kvalifikacija_zanimanja

Bosna i Hercegovina, kao mnoge druge zemlje u Evropi, nastoji postići važne obrazovne koristi razvijajući i učinkovito implementirajući svoj kvalifikacijski okvir. Ovaj priručnik je izrađen kako bi pomogao i unaprijedio taj proces, odnosno kako bi objasnio i pomogao tekućoj izradi mnogobrojnih standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u BiH. Priručnik je izrađen kako bi pojasnio ulogu standarda kvalifikacija i zanimanja i kako ih najbolje iskoristiti u BiH na individualnom, institucionalnom i nivou cijele zemlje. Između ostalog, priručnik savjetuje i podržava visokoškolske ustanove u izradi inovativnih, visoko kvalitetnih studijskih programa priznatih u Evropi.

Preuzmite dokument.

Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020. 

Preuzmite dokument na jednom od BiH jezika.

Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini. 

Preuzmite dokument na jednom od BiH jezika.

Okvir za visokoškolske kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite dokument.

Provođenje Okvira za visokoškolske kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite dokument.

Preporuke o EQF od 23.aprila 2008. godine.

Preuzmite dokument.