Waiter

EXCERPT FROM OVERVIEW OF OCCUPATIONAL STANDARD WAITER STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Konobar (Waiter) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 5131 1.3 Struka (Occupation family) Hospitality and tourism 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 5131 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]