Konobar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA KONOBAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Konobar (Waiter) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 5131 1.3 Struka (Occupation family) Ugostiteljstvo i turizam 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 5131 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA […]