IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

KONOBAR

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Konobar (Waiter)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

5131

1.3 Struka (Occupation family)

Ugostiteljstvo i turizam

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

5131

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Osnovni posao konobara je pružanje usluga posluživanja hrane i pića u ugostiteljskim objektima. Osim osnovnog posla, zanimanje konobar uključuje i druge poslove vezane uz posluživanje gostiju kao što su postavljanje stolova i njihovo pospremanje, te ispostavljanje računa i naplata usluga. Nakon pravovremeno obavljenih pripremnih radova, konobar dočekuje i smješta gosta, prima narudžbu i predaje istu osoblju u kuhinji i/ili na šanku.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Planiranje, organizovanje i analiziranje vlastitog rada
  • Pripremati plan rada
  • Organizovati rad pomoćnog osoblja
  • Planirati i upravljati vremenom
  • Pregledati dnevnu ponudu – jelovnik, meni kartu, cjenovnik, pića i vinsku kartu
  • Pregledati rezervacije i potrebe posebnih narudžbi
 • Pripremanje radnog prostora
  • Pripremati sredstva za rad, alate i pribor zavisno od vrste i načina pružanja usluge
  • Pripremati restoransku salu (ravnanje stolova, stolica, postavljanje rublja, pribora,dekoracija, konobarskog radnog stola, švedskog stola …
  • Pripremati konobarski radni prostor (office)
  • Vršiti pregled stanja zaliha robe, pića, napitaka u točionici pića
  • Pratiti tok pripremnih radova.

Znanja

 • Utvrdi elemente plana rada
 • Razlikuje sisteme i načine organizacije rada
 • Objasni sadržaj dnevne ponude
 • Objasni procedure rezervacija
 • Identificira posebne narudžbe
 • Objasni pojam i funkciju pripremnih radova u ugostiteljskim objektima
 • Objasni način korištenja sredstava za rad
 • Razlikuje grupe inventara (opremu, uređaje i sredstva za usluživanje)
 • Navede sadržaj i redoslijed serviranja na i u servisni sto, pomoćni sto i/ili servirna kolica
 • Objasni način održavanja inventara
 • Razlikuje načine pripremanja cvijetnih dekoracija

 

Vještine

 • Pripremi plan rada
 • Izvede efikasnu podjelu radnih zadataka pomoćnom osoblju
 • Podesi vlastite aktivnosti u skladu sa planom rada
 • Analizira dnevnu ponudu – jelovnik, meni kartu, cjenovnik pića i vinsku kartu
 • Pripremi sredstva, alate i pribor za rad
 • Primijeni pravila za pripremu restoranske sale
 • Poravna i postavi stolove
 • Dekoriše salu i stolove
 • Pripremi konobarski radni sto
 • Pripremi mali stolni inventar
 • Primijeni pravila za pripremu konobarskog office-a
 • Pripremi sto za samoposluživanje
 • Primijeni različite tehnike nošenja i postavljanja inventara
 • Primijeni procedure za pregled stanja zaliha robe, pića i napitaka u točionici pića
 • Izvede kontrolu toka pripremnih radova.

Operativni poslovi

 • Prijem i smještaj gosta
  • Dočekivati gosta
  • Pozdravljati gosta
  • Smještati gosta
 • Primanje narudžbe
  • Prezentovati dnevnu ponudu
  • Davati sugestije gostu pri izboru narudžbe
  • Preuzimati narudžbu od gosta
  • Predavati narudžbu proizvodnim odjeljenjima (kuhinji i/ili točionici pića)
  • Učestvovati u dogovaranju ponude-menija za svečane i vanredne obroke

 

 • Pripremanje i točenje pića i napitaka u točionici pića
  • Trebovati i preuzimati namirnice, piće i sredstva za rad
  • Prezentovati, otvarati i točiti piće i napitke
  • Pripremati mješana pića / koktele i posluživati ih u odgovarajućim čašama sa dekoracijom
  • Pripremati napitke
  • Usluživati piće i napitke gostima za šankom
  • Izdavati pića i napitke prema narudžbi
 • Usluživanje pića i napitaka
  • Usluživati aperitive i dižestive
  • Usluživati alkoholna i bezalkoholna pića
  • Prezentovati i usluživati vina
  • Usluživati napitke
  • Pripremati pića i napitke pred gostom
 • Usluživanje hrane
  • Usluživati predjela (hladna i topla)
  • Usluživati supe / čorbe
  • Usluživati glavno jelo (gotovo / po narudžbi)
  • Usluživati salate / sireve
  • Pripremati i / ili dogotovljavati jela pred gostom (tranširati, flambirati, filirati)
  • Usluživati poslastice
  • Usluživati doručak
  • Dopunjavati hranu na švedskom stolu
  • Usluživati na prilagođen način stare i hendikepirane osobe
 • Naplaćivanje usluge i ispraćaj gosta
  • Evidentirati usluge / bonirati
  • Izrađivati i naplaćivati račun
  • Provjeravati zadovoljstvo gosta pruženom uslugom
  • Ispraćati gosta
 • Izvođenje završnih radova u radnom prostoru
  • Predavati pazar
  • Apservirati stolove
  • Zamjenjivati upotrebljeno stolno rublje
  • Polirati i odlagati pribor za hranu i piće.

ZNANJE

 • Objasni procedure prijema, prihvata i smještaja gostiju
 • Navede pravila poslovnog bontona u ugostiteljstvu
 • Objasni vrste i sadržaj ponude ugostiteljskih objekata
 • Razlikuje tipove gostiju s obzirom na svojstva i osobenosti ponašanja, kulturu i tradiciju
 • Objasni dnevnu ponudu
 • Navede način prijema / predaje narudžbe
 • Prepozna osnove gastronomije
 • Prepoznaje standarde, protokole, načine preuzimanja i čuvanja namirnica i pića
 • Odabere način prezentacije pića / napitaka
 • Objasni postupak pripreme pića / napitaka
 • Razlikuje načine i vrste dekoracije pića / napitaka
 • Odabere način usluživanja
 • Razlikuje vrste pića i napitaka
 • Navede karakteristike (porijeklo) pića / napitaka
 • Objasni načine usluživanja pića / napitaka (mjere, temperature, itd.)
 • Klasificira pića po grupama (karta pića, vinska karta, barska karta i cjenovnik pića)
 • Prepozna normative pića / napitaka
 • Objasni redoslijed usluživanja pića / napitaka po bontonu i protokolu
 • Objasni tehnike i načine usluživanja jela (bečki, francuski I i II, engleski I i II, ruski)
 • Klasifikuje hranu i poslastice prema grupama u instrumentima ponude
 • Navede vrste i sastav doručka
 • Kratko opiše normative jela i poslastica i način pripreme hrane
 • Objasni pravila postavljanja pribora
 • Objasni redoslijed usluživanja jela po bontonu i protokolu
 • Objasni tehnike dogotovljavanja jela pred gostom (tranširanje, filiranje i flambiranje)
 • Objasni proceduru evidentiranja izvršene usluge, ispostavljanja i naplate računa
 • Navede cijene i načine plaćanja računa
 • Objasni pravilan način ispraćaja gosta u skladu sa pravilima poslovnog bontona
 • Objasni pojam i funkciju završnih radova
 • Razlikuje načine održavanja pribora za hranu i piće


VJEŠTINE

 • Organizuje prijem, prihvat i smještaj gostiju
 • Primijeni pravila poslovnog bontona pri dočeku i pozdravljanju gosta
 • Smjesti gosta za slobodan ili rezervisani sto,
 • Primijeni tehnike uspješne komunikacije u rješavanju konfliktnih situacija
 • Koristi stručnu terminologiju u ugostiteljstvu na lokalnom i dva strana jezika
 • Prezentuje ponudu jela i pića
 • Daje sugestije gostu pri primanju narudžbe
 • Primi narudžbu
 • Obradi narudžbu za predaju proizvodnim odjeljenjima
 • Primijeni procedure evidentiranja narudžbe
 • Pripremi trebovanje i preuzme namirnice, piće i sredstva za rad
 • Izvede prezentaciju pića i napitaka
 • Koristi sredstva i demonstrira tehnike za pripremu pića / napitaka za usluživanje
 • Pripremi dekoracije za piće i napitke
 • Primjeni pravila usluživanja gosta za šankom
 • Obavi poslove izdavanja pića / napitaka prema narudžbi
 • Primijeni pravila za čuvanje pića i napitaka
 • Primijeni tehnike nošenja i serviranja pića / napitaka
 • Demonstrira tehnike prezentovanja, frapiranja, šambriranja, otvaranja i dekantiranja vina
 • Primijeni tehnike pripreme pića / napitka pred gostom
 • Usluži aperitive i dižestive
 • Koristi tehnike i načine usluživanja jela (bečki, francuski I i II, engleski I i II, ruski)
 • Kombinuje različite načine usluživanja
 • Usluži predjela (hladna i topla), supe / čorbe, glavna jela (gotova / po narudžbi, specijaliteti), salate/sireve, poslastice
 • Usluži doručak
 • Usluži obrok gostu u sobi (room service)
 • Pripremi/dogotovi jelo pred gostom (tranšira, filira i flambira)
 • Koristi savremene tehnologije (opremu i softver)
 • Evidentira izvršene usluge (bonira)
 • Izradi i naplati račun
 • Procijeni zadovoljstvo gosta pruženom uslugom
 • Primijeni pravilan način ispraćaja / pozdrava gosta
 • Izvrši predaju pazara
 • Koristi tehnike apserviranja stolova
 • Sprovede mjere pravilnog održavanja (poliranja) i odlaganja pribora za hranu i piće

 

KOMPETENCIJE

 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji ljubaznost i fleksibilnost
 • Iskaže sposobnost za timski rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema primjeni sanitarnih i zdravstvenih mjera
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne sredine
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Pokaže spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu savremenih tehnologija
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Praćenje i vođenje propisane okumentacije
  • Obavljati prijem i predaju smjene
  • Voditi knjigu šanka i knjigu trebovanja
  • Izrađivati i štampati dnevnu ponudu
  • Obračunavati dnevni promet i voditi knjigu pazara
  • Popunjavati zapisnik o šteti i/ili nađenim predmetima
  • Voditi evidenciju o inventaru
  • Voditi evidenciju ugovorenih vanrednih i svečanih obroka
 • Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa saradnicima
  • Razvijati poslovnu saradnju sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem
  • Rješavati probleme u organizaciji i realizaciji pojedinih zadataka
  • Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa gostima
  • Informisati i savjetovati goste o ponudama i uslugama
  • Komunicirati sa gostima za vrijeme pružanja usluge na lokalnom i/ili stranim jezicima
  • Reagovati na žalbe i prigovore gostiju u skladu sa načelima poslovne komunikacije.

Znanja

 • Razlikuje softverske alate i aplikacije za obradu teksta i podataka
 • Opiše način rada i postupak primopredaje smjene
 • Objasni procedure vođenja knjige šanka, trebovanja, evidencije prometa i knjige pazara
 • Navede primjer izrade dnevnih ponuda
 • Kratko opiše načine pravilne komunikacije sa saradnicima
 • Prepozna način za rješavanje problema u kolektivu
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u preduzeću / kolektivu
 • Objasni gostima ponudu
 • Objasni gostima ponudu na lokanom i/ili stranim jezicima
 • Kratko opiše načine reagovanja na žalbe i prigovore gostiju

 

Vještine

Izvrši prijem ili predaju smjene

 • Primijeni važeće načine vođenja knjige šanka i trebovanja
 • Izradi dnevnu ponudu
 • Obračuna dnevni promet i vodi knjigu pazara
 • Izradi zapisnik o šteti i/ili nađenim predmetima i vodi knjigu otpisa
 • Uspostavi pravilan odnos sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem u skladu sa organizacionom strukturom
 • Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji
 • Predloži / izloži dnevnu ponudu
 • Primijeni pravila bontona i dobre komunikacije sa gostima na lokalnom i/ili stranim jezicima
 • Primijeni načine pravilnog reagovanja na žalbe i prigovore gostiju.

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Osiguranje kvaliteta i kontrola pruženih usluga / rada
  • Upotrebljavati inventar, koristiti materijal, vrijeme i energiju u skladu sa propisanim standardima
  • Usluživati hranu i piće u skladu sa propisanim standardima, sistemima i načinima (HACCP i drugi)
  • Kontrolisati i ocjenjivati rezultate vlastitog rada

 

 • Primjena zdravstvenih, sanitarnih i higijenskih propisa i mjera zaštite na radu
  • Održavati prostor i inventar u skladu sa postojećim sanitarno-higijenskim propisima
  • Održavati ličnu higijenu
  • Koristiti sredstva zaštite na radu
  • Sortirati i propisno odlagati otpatke u procesu rada
   Ukazivati prvu pomoć gostu u slučaju potrebe.

Znanja

 • Objasni način upotrebe inventara i materijala
 • Objasni značaj racionalnog korištenja vremena i energije
 • Prepozna značaj kontrole i ocjene vlastitog rada
 • Kratko opiše norme osiguranja kvaliteta
 • Prepozna mjere sanitarne zaštite
 • Navede zdravstvene i sanitarno-higijenske propise
 • Kratko opiše način pravilnog sortiranja otpadaka u procesu rada
 • Kratko opiše značaj očuvanja i zaštite životne sredine

 

Vještine

 • Primjeni tehnike pravilnog rukovanja inventarom
 • Koristi racionalno materijal, vrijeme i energiju u skladu sa važećim standardima
 • Izvrši pružanje usluga u skladu sa standardima i važećim sistemom kvaliteta
 • Primijeni propisane procedure za ocjenjivanje, kontrolu i procjenu vlastitog rada
 • Primijeni sanitarno-higijenske propise za održavanje prostora i inventara
 • Primijeni mjere sanitarne zaštite, zaštite na radu i mjere lične higijene
 • Sortira i odlaže otpatke u skladu sa načelima očuvanja i zaštite životne sredine

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Poslovi konobara zahtijevaju efektivno korištenje radnog vremena i spremnost na produženo i neujednačeno trajanje radnog vremena. Od konobara se očekuje da ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima i odgovorno izvršava radne zadatke samostalno i u timu. Prilikom rukovanja opremom, inventarom i sredstvima za rad ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti i pokazuje smisao za estetiku.

Konobar treba da ima dobro pamćenje, a u komunikaciji sa gostima, radnim kolegama i osobljem ispoljava visok nivo tolerancije, ljubaznost, fleksibilnost, vedar duh i topao ljudski odnos. Svjestan je značaja očuvanja i zaštite životne sredine i primjene sanitarnih i zdravstvenih mjera. Pokazuje spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu savremenih tehnologija.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Konobar radi u ugostiteljskim objektima: hotel, motel, hostel, pansion, restoran, kafana, bar, bife, kafe, picerija, fast food, slastičarna i slično, kao i u gostiteljskim objektima u prevoznim sredstvima (voz, brod, i sl.). Postoji značajna potreba na tržištu rada.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

Dalibor Krešić, direktor Hotela «Posjedon» Neum;

 • Branislav Timotić, direktor prodaje Hotela «Termag» Jahorina;
 • Senad Halilović, direktor Hotela «Hills» Sarajevo;
 • Denis Fazlić, prof. engleskog jezika i književnosti, stručni savjetnik za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa u Sektoru za stručno obrazovanje i obuku, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;
 • Mirjana Tomić, VKV kuhar specijalista, nastavnica praktične nasatve , Srednjoškolski centar «Petar Kočić» Zvornik;
 • Željka Gavrić, dipl.ecc., nastavnica ekonomske grupe predmeta i praktičen nastave za turističke tehničare, Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj;
 • Safet Dajdžić, dipl. turizmolog, nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave, Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo;
 • Emir Kauković, dipl.ecc., nastavnik praktične nastave iz turizma i ugostiteljstva, Druga srednja škola Cazin;
 • Milana Krmenjac, turistički tehničar, recepcionerka Hotela Terme San Laktaši;
 • Aida Džaferović, dipl. žurnalista, stručna savjetnica za stručno obrazovanje odraslih, Ministarstvo civilnih poslova BiH;
 • Mr. sc. Viktorija Bešević Čomić, dipl. psiholog, stručni saradnik – psiholog, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo.

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonska regulativa i standardi koji se odnose na ugostiteljstvo (uključivo HAACP standarde). Kao ljudi koji rade s hranom, konobari svakih šest mjeseci podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se korisnici usluga, a i oni, štite od mogućih zaraza.

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Konobar radi u raznim vrstama ugostiteljskih objekata u propisanoj radnoj odjeći, u različitim okruženjima i uslovima rada. Najčešće radi u zatvorenim i ugodnim prostorima. Veći dio radnog vremena provodi u kretanju, noseći teret. Često radi noću, vikendima i praznicima, sezonski, sa promjenljivim rasporedom radnog vremena uz neujednačeni radni ritam koji je uslovljen frekvencijom gostiju i organizacijom rada.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Za obavljanje poslova u zanimanju konobar, poželjna je fizički zdrava i psihički stabilna osoba što podrazumijeva opštu tjelesnu spretnost, urednost, ljubaznost, komunikativnost i prijatan izgled. Za ovo zanimanje obavezan je sanitarni pregled.