EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

TAILOR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Krojač (Tailor)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0723 – Clothes, footwear and leather

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Knowledge, skills and competences from CCC

 Knowledge

 • Opisuje tektilnu industriju kao grane privrede

 

Vještine

 • Prepoznaje osobine tekstila, tkanina i pletiva

 

Kompetencije

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja mašina i uređaja

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Assessment of learning outcomes is formative and / or summative and covers all mentioned learning outcomes under 2.1, and includes the final practical work
 • Assessment is carried out exclusively by the VET institutions (school, adult education center, examination center) registered by the competent education authority, which has a developed quality assurance system
 • Assessment is carried out in adequate space and equipment used in practice within the profession of baker
 • Assessors have the appropriate qualifications of teachers, in the field of practical work of practitioners

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 60 ECVET

 • Tekstilna vlakna 4 ECVET

 • Tekstilni metrijali i strojevi u konfekciji 10 ECVET

 • Konstrukcija i modeliranje tekstilnih proizvoda 14 ECVET

 • Tehnologija tekstilnih proizvoda 10 ECVET

 • Estetsko oblikovanje tekstilnih proizvoda 6 ECVET

 • Poduzetništvo 4 ECVET

 • Praktična nastave 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje krojač, opisano standardom zanimanja krojač

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor krojač, uvjetno – uvjet: dvije godine prakse u zanimanju pekara

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities i pedagoški zavodi