Ekonomski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI EKONOMSKI TEHNIČAR STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Ekonomski tehničar (Economic technician) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0311 (Ekonomija) 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 240 1.4 Razina/nivo (Level) 4 1.5 Uvjeti/načini […]