Монтер суве градње и молер

ИЗВОД ИЗ ПРЕГЛЕДА СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ И МОЛЕР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ(QUALIFICATIONS STANDARD) 1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Назив квалификације (генерички испецифични дио) (title of the qualification; generic and subject specific) Монтер суве градње и молер 1.2 Поље по ISCED FoЕТ2013 (Field in ISCED FoET2013) 0732 1.3 ECVET бодови […]