Šumarski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ŠUMARSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Šumarski tehničar (Forestry technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3143 1.3 Struka (Occupation family) Šumarstvo i obrada drveta 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3143 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. […]