IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

ŠIVAČ

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Šivač (Sewer – 2 level)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7533

1.3 Struka (Occupation family)

Tekstil i kožarstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7533

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

2

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Šivač u tekstilnoj industriji šije na šivaćim mašinama prozivode od tekstila, kože i drugih materijala prema instrukcijama iz radnih uputstava

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Obezbjeđuje ličnu i higijenu radnog prostora, te sredstava za rad, te oblači zaštitno odijelo
 • Provjerava stanje strojeva, priprema radno mjesto za rad na siguran način
 • Priprema alat i pribor, te potrepštine za rad prema instrukcijama iz radnih uputstava (boja konca, debljina konca)
 • Upali šivaći stroj
 • Postavi mašinsku iglu
 • Uvlači gornji konac
 • Namotava donji konac, stavlja špučnicu i čunak u kućište čunka
 • Usklađuje napetost gornjeg i donjeg konca
 • Ispita napetost konca, dužinu uboda na testnoj krpi

ZNANJE:

 • Opisuje osnovnu radnu dokumentaciju u šivaonici
 • Razlikuje osnovne vrste materijala
 • Razlikuje vrste industrijskih šivaćih mašina
 • Opisuje princip rada industrijske šivaće mašine

VJEŠTINE:

 • Izabire odgovarajuću radnu odjeću, te alat i pribor
 • Priprema industrijsku šivaću mašinu za rad – pravilno postavlja iglu i uvlači konac
 • Ispita napetost konca i dužinu uboda na testnoj krpi

KOMPETENCIJE:

 • Razvija kulturno-higijenske navike, savjesnost, preciznost i urednost
 • Opisuje značaj pravilne pripreme i održavanja mašina

Operativni poslovi

 • Rad na industrijskoj običnoj šivaćoj mašini
  • Vrši sastavljanje
  • Vrši našivanje
  • Vrši naštepavanje
  • Vrši proštepavanje
  • Vrši uglavljivanje
  • Vrši ušivanja

 

 • Rad na specijalnim šivaćim mašinama
  • Šije otvorene i zatvorene šavove
  • Naštepava detalje, dijelove i dužinu odijevnih predmeta
  • Izrađuje ukrasne šavove
  • Prišiva dijelove, detalje odijevnih predmeta
  • Našiva trake, lajsne, džepove, pojas, itd.
  • Sastava dijelove odjevnih predmeta
  • Paspulira vratne i rukavne okrugline
  • Izrađuje sigurnosne šavove
  • Opšiva dijelove odjevnog predmeta

 

 • Rad na automatima za izradu kratkih šavova
  • Izvodi operaciju izrade rupica na automatu za izradu rupica
  • Izvodi operaciju prišivanja dugmadi i raznih vrsta kopči na aparatu za prišivanje dugmadi
  • Izvodi operaciju učvršćenja (ringlica) na aparatu za izradu učvršćenja
  • Rad na međufaznim procesima
  • Izvodi operaciju peglanja

Znanja

 • Nabraja dijelove industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje mehanizam industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje održavanje industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina (s dvije igle, sa zrnastim ubodom, sa rubnim ubodom)
 • Opisuje mehanizme industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje održavanje industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje vrste industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Opisuje mehanizme industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Opisuje održavanje industrijskih automata za izradu kratkih šavova

Vještine

 • Radi na industrijskoj običnoj šivaćoj mašini, izvodeći operacije sasatavljanja, našivanja, naštepavanja, proštepavanja, uglavljivanja i ušivanja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini – dvoiglovki sa zrnastim ubodom izvodeći operacije dvostruko proštepanih (zatvorenih) šavova, naštepavanja, izrade ukrasnih šavova, prišivanja i našivanja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini – dvoiglovki s lančanim ubodom izvodeći operacije naštepavanja, našivanja, sastavljanja i pospuliranja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini s rubnim ubodom izvodeći operacije opšivanja tekstilnih materijala, tkanina i pletenina, sastavljanja krojnih dijelova tekstilnih materijala, tkanina i pletenina, te izrade sigurnosnih šavova
 • Radi na industrijskim automatima za izradu kratkih šavova, izvodeći operacije izrade rupica, prišivanja dugmadi i učvršćavanja
 • Čisti i podmazuje industrijske šivaće mašine
 • Radi na industrijskoj pegli

Kompetencije

 • Razvija osjećaj za preciznost i urednost pri izvođenju operacija šivenja
 • Razvija osjećaj za tačnost i postizanje rokova

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

Komunikacija

 • Komunicira s radnim kolegama i nadređenim

 

Administrativni poslovi

 • Obavlja jednostavne administrativne poslove, popunjava evidentne listove zadatih operacija u proizvodnji

ZNANJE:

 • Prepoznaje osnovnu terminologiju u tekstilnoj i kožarskoj industriji
 • Razlikuje osnovne tipove obrazaca u tekstilnoj I kožarskoj proizvodnji

VJEŠTINE:

 • Komunicira u usmenom obliku o radnim zadacima
 • Opisuje jednostavne poruke u različitim situacijama

KOMPETENCIJE:

 • Razvija vještine komunikacije

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Prati kvalitetu vlastitog rada
 • Izvršava mjere zaštite na radu u okviru svog radnog mjesta
 • Provodi mjera očuvanja zdravlja i prevencije bolesti

ZNANJE:

 • Opisuje normative u šivaonici

VJEŠTINE:

 • Provodi mjere zaštite na radu

KOMPETENCIJE:

 • Ispoljava pozitivan odnos prema mjerama zaštite na radu, i očuvanje zdravlja i okline
 • Iskazuje spremnost za unaprijeđenje vlastitog rada

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Preciznost, urednost, završetak poslova u utvrđenim rokovima

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Šivač se zapošljava u tekstilnim tvornicama, u pogonima za šivanje. Tekstilstvo i kožarstvo su u ekspanziji u Bosni i Hercegovini. Postoje potrebe na tržištu rada.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • Mr.sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonski i podzakonski akti iz oblasti prozivodnje tekstila i kožarstva.

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Šivač radi u industrijskom pogonu u lančanoj proizvodnji, te je izložen buci i pritisku završetka operacija na vrijeme

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Dobar vid i dobra opća zdravstvena kondicija