IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA VISOKO OBRAZOVANJE

INŽENJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Minimalni elementi standarda zanimanja (Minimal elements of occupational standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) zanimanja (Name(s) of the occupation)

 • Inženjer prehrambene tehnologije

Agencija za statistiku BiH

Zakon o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ br.26/04 i 42/04)

Odluka o uvođenju i primjeni klasifikacije zanimanja („Službeni glasnik BiH“ broj 100/10)

 

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

 • 2145

Agencija za statistiku BiH

Odluka o uvođenju i primjeni klasifikacije zanimanja („Službeni glasnik BiH“ broj 100/10)

 

1.3 Veza na međunarodnu klasifikaciju (Link to the international classification)

Međunarodna standardna klasifikacija prema preporuci ILO (International Labor Organization)

Odluka o uvođenju i primjeni klasifikacije zanimanja („Službeni glasnik BiH“ broj 100/10)

Odluka o klasifikaciji zanimanja “Službene novine FBiH” broj 60, 2014)

 

1.4 Razina / nivo potrebnih kvalifikacija (Level of required qualifications)

 • QF-BiH 6

2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 Opis zanimanja (Description of the occupation)

 • Planiranje, organizovanje i nadziranje* rada u pogonima prehrambene industrije
 • Planiranje i organizovanje rada u laboratorijama za analizu hrane
 • Rad u znanstveno-istraživačkim institutima
 • Planiranje i kontrolisanje sirovina i gotovih proizvoda

 

*Nadziranje u pogonima prehrambene industrije se odnosi na male industrijske pogone

 

2.2 Ključni/tipični poslovi i potrebna znanja, vještine i kompetencije (Key tasks and required knowledge, skills and competence)

(Grupa poslova (ključni posao;…) – KSC) / (Task groups (key task; key task; etc.) – KSC)

 • Planiranje i priprema proizvodnje (Kratkoročno i dugoročno planiranje, optimizacija troškova)
  • Analizirati dokumente i baze podataka, izraditi plan proizvodnje
 • Proces proizvodnje (Vođenje proizvodnog procesa; Tipizacija proizvoda)
  • Izraditi radni naloga, planirati radnu snagu, pratiti parametre u okviru procesa proizvodnje i reagovanje na vanredne situacije u toku procesa proizvodnje
  • Primjeniti stehiometrijsko izračunavanje kvantitativnog sastava tipiziranog
 • Kontrola kvaliteta (Kontrola sirovina, repromaterijala i ambalažnih materijala; Procesna kontrola; Kontrola procesa pakovanja i gotovih proizvoda; Osiguravanje kvaliteta; Kontrola uslova skladištenja gotovih proizvoda)
  • Uzimati uzorke prema radnom nalogu
  • Određivati fizičke (temperatura, pH, gustina, itd.), hemijske (relativna kiselost, sadržaj sastojaka) i mikrobiološke osobine (ukupan broj mikroorganizama, patogeni mikroorganizmi i somatske stanice), reagovanje na neuskladjenosti sirovina repromaterijala i ambalažnog materijala
  • Kontrolisati proizvodni proces (upotreba sirovina, ambalaže, repromaterijala, higijena opreme,radnih površina i uposlenih, nadzirati  kritične kontrolne tačke …)
  • Kontrolisati pakovanje, deklarisanje, označavanje…
  • Kontrolisati organoleptičke, mikrobiološke, fizikalno – hemijske osobine gotovih proizvoda
  • Primjeniti zakonsku regulativu i sisteme kvalitete ISO, HACCP, HALAL, KOSHER …
  • Kontrola kondicionih uslova higijene i sanitacije u skladu sa zakonskim propisima i standardima date proizvodnje.
 • Zaštita zdravlja i okoliša (Koordinirati poslovima vezanim za zaštitu zdravlja i zaštite na radu; Upravljati zaštitom okoliša)
  • Primjeniti zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu (protiv požarna zaštita, zaštita od buke, higijenski minimum, sanitarni pregledi, sistematski pregledi), te standarde OHSAS – a
  • Primjeniti zakonske propise o zaštiti okoliša (upravljati otpadnim vodama, čvrstim i tečnim otpadom, emisijama u zrak …), te standard vezan za isto ISO 14 001
 • Državna uprava (ministarstva, agencije) i lokalna uprava (gradovi i opštine) (Izrada zakonskih i podzakonskih propisa, analiza ekonomskog položaja, predlaganje mjera, prikupljanje podataka, izrada informacija i analiza o poslovanju, registracija objekata u prehrambenoj industriji)
 • Poznavanje i primjena zakonskih propisa iz oblasti prehrambene industrije

3. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

3.1 Opravdanost uvođenja standard zanimanja (Justification of the introduction of the occupational standard)

 •  

 

3.2 Članovi stručne grupe (Expert Group Members)

 • sc. Zemira Delalić, red.prof., Univerzitet u Bihaću
 • sc. Suzana Jahić, docent, Univerzitet u Bihaću
 • sc. Delić Duška, docent, Univerzitet u Banjoj Luci
 • sc. Vučić Goran, viši asistent, Univerzitet u Banjoj Luci
 • sc. Elvis Ahmetović, vanr. prof., Univerzitet Tuzla
 • sc. Milica Vilušić, vanr. prof., Univerzitet Tuzla
 • sc. Milenko Blesić, vanr. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Hamid Čustović, red. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Đikić Mirha, vanr. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Salih Tandir, vanr. prof., Univerzitet Zenica
 • sc. Hajrudin Skender, vanr. prof., Univerzitet Zenica
 • sc. Hanadija Omanović, vanr. prof., Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
 • sc. Semira Sefo, docent, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
 • sc. Višnja Vasilj, Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru
 • Saima Sajković-Kaljanac, tehnolog kvaliteta, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Behisa Selimović, tehnolog kvaliteta, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Dino Bačvić, rukovoditelj proizvodnje, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Željka Ćosić, sekretar udruženja, Udruženje poljoprivrednika RS
 • Slavko Inić, predsjednik, Savez za ruralni razvoj BiH
 • Božana Vranješ, viši stručni saradnik, MPSV RS
 • Brankica Tomas, viši stručni saradnik, MPSV RS
 • Edin Ibrahimpašić, direktor i vlasnik, Pivovara Bihac
 • Alija Šehović, šef sektora za kvalitet, Menprom d.o.o. Tuzla

 

3.3 Predlagatelji standarda zanimanja i datum (Proponent of the occupational standards and the date)

 •  

 

3.4 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 •  

 

3.5 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

3.6 Rok do kojeg OS treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •  

4. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

4.1 Specifična zakonska regulative direktno vezana za zanimanje (Specific regulations directly related to the occupation)

 • Zakon o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske” 49/09),
 • Zakon o vinu i rakiji (“Službeni glasnik Republike Srpske” 71/09),
 • Pravilnik o sadžaju i sprovođenju opštih i specifičnih uslova higijene hrane (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/09 , 10/11 i 89/13),
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (“Službeni glasnik Republike Srpske” 106/10),
 • Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH” broj 50/04)
 • Pravilnik o higijeni hrane (“Službeni glasnik BiH” broj 04/13)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla (SL gl BiH br. 03/12 i 28/14)
 • Pravilnikom o pružanju informacija potrosacima o hrani (SL gl BiH br. 68/13)

 

4.2 Rizici u zanimanju i radni uvjeti (Occupational risks and working conditions)

 • Rad u prehrambenoj proizvodnji podrazumijeva boravak u pogonima koji su vještački osvijetljeni gdje je povećana buka, različiti temperaturni režimi kao i prisutnost neprijatnih mirisa.

 

4.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

 • Položen higijenski minimum u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 14/10) i Pravilnikom o sadržaju i načinu sprovođenju posebne edukacije (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 128/10)
 • Položen stručni ispit za rad u Upravi Republike Srpske u skladu sa Zakonom o državnim službenicima