IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA VISOKO OBRAZOVANJE

INŽENJER SOFTVERA

Minimalni elementi standarda zanimanja (Minimal elements of occupational standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) zanimanja (Name(s) of the occupation)

 • Inženjer softvera

 

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

 • 251X

 

1.3 Veza na međunarodnu klasifikaciju (Link to the international classification)

 • 251

 

1.4 Razina / nivo potrebnih kvalifikacija (Level of required qualifications)

 • QF-BiH 6

2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 Opis zanimanja (Description of the occupation)

 • Inženjer softvera je stručnjak u oblasti računarstva, koji je osposobljen za analizu, projektovanje, programiranje, prototipiranje, testiranje i održavanje softverskih rješenja.

 

2.2 Ključni/tipični poslovi i potrebna znanja, vještine i kompetencije (Key tasks and required knowledge, skills and competence)

(Grupa poslova (ključni posao;…) – KSC) / (Task groups (key task; key task; etc.) – KSC)

 • Analiza sistema (Prikupljanje korisničkih zahtjeva; Modelovanje poslovnih procesa; Izrada specifikacije sistemskih zahtjeva)
  • Primijeniti osnovne principe i metode računarskih nauka
  • Primijeniti matematsko i naučno zaključivanje
  • Analizirati i porediti alternativna rješenja problema
  • Primijeniti opšteprihvaćene principe na analizu sistema
  • Primijeniti napredne algoritamske i matematske koncepte u analizi softvera
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća
 • Projektovanje softvera (Dizajn arhitekture sistema; Objektni dizajn sistema; Projektovanje korisničkog interfejsa; Projektovanje baze podataka)
  • Projektovati rješenja složenih problema
  • Projektovati softverska rješenja u skladu sa specifikacijom sistemskih zahtjeva
  • Primijeniti napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju softvera
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća
 • Programiranje softvera (Implementacija komponenti sistema; Programiranje web aplikacija; Programiranje mobilnih aplikacija)
  • Primijeniti osnovne principe i metode računarskih nauka
  • Ispravno implementirati i dokumentovati rješenja složenih problema
  • Implementirati softverska rješenja
  • Implementirati algoritamske koncepte
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća
 • Razvoj protipa (Izrada prototipske specifikacije; Dizajn prototipa Implementacija prototipa; Prezentacija rješenja)
  • Primijeniti osnovne principe i metode računarskih nauka
  • Analizirati i porediti alternativna rješenja problema
  • Primijeniti opšteprihvaćene principe na analizu sistema
  • Projektovati i implementirati prototip u skladu sa specifikacijom
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća
 • Testiranje softvera (Izrada i realizacija testnih planova i skripti)
  • Primijeniti osnovne principe i metode računarskih nauka
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća
 • Održavanje softvera (Realizacija tekućih aktivnosti na održavanju softvera)
  • Ispravno implementirati i dokumentovati rješenja
  • Učestvovati u timskom radu
  • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
  • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
  • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća 

3. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

3.1 Opravdanost uvođenja standard zanimanja (Justification of the introduction of the occupational standard)

 • Postojanje zahtjeva na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, okruženju i šire.
 • Postojanje velikog broja studijskih programa koji se međusobno značajno razlikuju, po kojima se obrazuju ovi kadrovi.

 

3.2 Članovi stručne grupe (Expert Group Members)

 • prof. dr Samra Mujačić, Univerzitet u Tuzli
 • prof. dr Suad Kasapović, Univerzitet u Tuzli
 • prof. dr Samim Konjicija, Univerzitet u Sarajevu
 • dr Dražen Brđanin, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr Dragan Matić, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr Jasminka Hasić, International University of Sarajevo
 • dr Zanin Vejzović, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • dr Samir Lemeš, Univerzitet u Zenici
 • dr Nina Bijedić, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • mr Amir Hajdar, viši asistent, Univerzitet u Sarajevu
 • mr Muhdin Mujačić, Procom d.o.o., Tuzla
 • Ferid Ajanović, dip.ing.el., AtlantBH d.o.o., Sarajevo

 

3.3 Predlagatelji standard zanimanja i datum (Proponent of the occupational standards and the date)

 •  

 

3.4 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 •  

 

3.5 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

3.6 Rok do kojeg OS treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •  

4. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

4.1 Specifična zakonska regulative direktno vezana za zanimanje (Specific regulations directly related to the occupation)

 •  

 

4.2 Rizici u zanimanju i radni uvjeti (Occupational risks and working conditions)

 • Zdravstveni rizici koji proističu iz dugotrajnog sjedenja, učestale upotrebe fine motorike i zamora očiju

 

4.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

 • Nema.