IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

PRERAĐIVAČ PLASTIČNIH MASA

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

Naziv porodice zanimanja
(Оccupation family)

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Naziv zanimanja
(Name of the occupation)

Prerađivač/obrađivač plastičnih masa

Nivo potrebne kvalifikacije
(Level of required qualification)

III

1. Opis zanimanja

Prerađivači/obrađivači plastičnih masa rade u pogonima koji prerađuju plastiku i kaučuk. To podrazumijeva proizvodnju procesom brizganja, ekstrudiranja, konfekcioniranja, termoformiranja, duvanja, valjanja i drugim postupcima prerade/obrade plastičnih masa i kaučuka, kao i recikliranje otpada.

Prerađivači/obrađivači plastičnih masa proizvode ambalažu, šuplja i puna tijela od plastike, ekstrudirane profile od plastike ili gume, poliuretanskih pjena i regranulate. Prema zahtjevanoj recepturi pripremaju sirovinske mase, granulate, dodaju aditive i bojila, te opskrbljuju mašine.

Prerađivači/obrađivači plastičnih masa postavljaju odgovarajuće alate i dodatne uređaje, zadaju parametre obrade, pokreću radna postrojenja, nadziru postupke prerade/obrade i po potrebi vrše podešavanja. Oni provjeravaju da li mjere i kvalitet proizvoda odgovaraju zadanim vrijednostima. Imaju zadatak preventivnog održavanja i kontroliranja mašina te identifikovanja kvarova.

Vode računa o odvajanju i pripremi plastičnog otpada za reciklažu.

Provode mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite okoline.

Prerađivači/obrađivači plastičnih masa treba da imaju opštu tjelesnu i psihofizičku sposobnost (spretnost ruku i prstiju, dobar vid i sluh, izražen osjećaj za razlikovanje boja, oblika …), da razumiju tehničke povezanosti, te da posjeduju dobru sposobnost za logičko razmišljanje i prostorno predočavanje.

2. Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

Grupa poslova

Ključni poslovi

Aktivnosti

Analiza, planiranje i
organizacija rada

Planiranje i organizovanje rada

 • Proučavati u saradnji sa tehničkom pripremom tehničko-
  tehnološku dokumentaciju proizvoda
 • Preuzimati tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Planirati popunjavanje i terminiranje mašina
 • Provoditi plan rada u skladu sa tehničkom dokumentacijom

Priprema radnog
mjesta

Pripremanje radnog mjesta i preuzimanje alata i materijala

Pripremanje mašina, uređaja i opreme

 • Preuzimati radni nalog
 • Provjeravati energetske vodove
 • Utvrđivati urednost radnog mjesta
 • Preuzimati/lansirati sirovinu, poluproizvod i alate
 • Pregledati vizuelno mašine, uređaje i opremu
 • Čistiti mašine
 • Provjeravati sistem za hlađenje i podmazivanje
 • Provjeravati funkcionalnost mašina i adekvatnost alata i
  programa

Operativni poslovi

Obrađivanje izradaka ručnim alatom

Pripremanje materijala/sirovina po vrstama i svojstvima

Pripremanje procesa brizganja

Provođenje procesa brizganja

Pripremanje procesa ekstrudiranja

Provođenje procesa ekstrudiranja

Izradjivanje šupljih tijela procesom ekstruzionog duvanja

Izradjivanje šupljih tijela rotomolding postupkom

Izradjivanje dijelova duvaljkom

Provodjenje procesa termoformiranja

Provodjenje procesa štampe na proizvodu

Provodjenje procesa konfekcioniranja ambalaže

Izradjivanje proizvoda – poluproizvoda od kaučuka

Provodjenje postupka recikliranja

Nadziranje kontrolnih i regulacijskih uredjaja

Održavanje mašina i opreme (preventivno/periodično)

 • Označavati/obilježavati i piliti/sjeći izratke
 • Izradjivati/doradjivati izradke turpijanjem, bušenjem, udubljivanjem, brušenjem i poliranjem
 • Ručno izradjivati navoje
 • Spajati sastavne dijelove u sklopove (lijepljenjem,
  spajanjem vijcima, zakovicama, lemljenjem, varenjem, prešanjem …)
 • Čitati tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Odabirati vrste materijala/sirovina prema skraćenicama i oznakama
 • Odabirati vrste materijala/sirovina prema strukturi i svojstvima
 • Odabirati vrste plastike na osnovu jednostavnih provjera: provjera zarezivanja, ponašanja pri lomljenju, vizuelni
  utisak … 
 • Odabirati vrste plastike provodjenjem testova gorenja i reakcije pri topljenju
 • Odabirati vrste plastike provjerom gustine na osnovu
  reakcije pri plutanju i uzgonu
 • Odabirati vrste plastike prema boji, tonu i sjaju
 • Odabirati kaučuk (porijeklo, vrsta, namjena, svojstva …)
 • Provjeravati i montirati alate za brizganje
 • Podešavati i priključivati dodatne uredjaje
 • Podešavati sile zadržavanja, sile zatvaranja alata i
  volumena brizganja
 • Podešavati ostale parametre mašine i alata (temperatura,
  pritisak, naknadni pritisak, putanja, vrijeme …)
 • Puniti posudu za granulat granulatom, prahom, aditivima …
 • Brizgati i kontrolisati prve dijelove
 • Identifikovati i otklanjati nedostatke ili greške (dimenzije, nepotpuno punjenje, udubljenje, podudarnost boje,
  mjehuriće zraka, dizel efekat, podlijevanje …)
 • Pokretati dodatne uređaje
 • Pokretati proces brizganja
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka na sobnoj temperaturi (mjere, težina, boja, oblik …)
 • Podešavati ciklus brizganja uz zadovaljavanje zahtjevane
  kvalitete
 • Reagirati bez odlaganja u slučaju pojave grešaka
 • Odvajati ostatke za recikliranje
 • Odabirati mašinu sa odgovarajućim pužnim vijkom zavisno od mase i poprečnog presjeka ekstrudata (proizvoda)
 • Provjeravati i montirati alate na ekstruder
 • Puniti posudu za granulat granulatom, prahom, aditivima …
 • Priključivati trake za kalibriranje/kalibratore
 • Montirati linije za hlađenje
 • Podešavati vučni voz
 • Priključivati/podešavati dodatne uređaje (za razdvajanje, sječenje, namotavanje, označavanje…)
 • Podešavati radne parametre (temperaturu, pritisak zraka, vakum, brzinu, recepturu …)
 • Pokretati postrojenja za ekstrudiranje (profili, crijeva, ploče, folije …)
 • Uvoditi ekstrudat kroz sve dijelove postrojenja
 • Kontrolisati ekstrudate (poluproizvod, folija, ploča…) pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka: mjere, težina, oja, oblik …
 • Identifikovati i otklanjati nedostatke ili greške (dimenzije, nepotpuno punjenje, udubljenje, podudarnost boje,
  mjehuriće zraka, nečistoće, pregrijavanje …)
 • Podešavati proces ekstrudiranja uz zadovaljavanje zahtjevane kvalitete
 • Reagovati bez odlaganja u slučaju pojave grešaka
 • Odvajati ostatke za recikliranje
 • Podešavati parametre ekstrudera
 • Odabirati i montirati alate
 • Odabirati i podešavati mlaznice i jezgra (centriranje, debljina stijenke…)
 • Postavljati dodatne uredjaje (transportne trake, jedinice za etiketiranje, jedinice za provjeru nepropusnosti, završnu obradu …)
 • Izradjivati i kontrolisati probne uzorke (debljina stijenke, gustoća, zatezanje, popunjenost stijenke, udubljenja, promjene boje, rubova na liniji razdvajanja…)
 • Pokretati serijsku proizvodnju
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka na sobnoj temperaturi (mjere, težina, boja, oblik …)
 • Dozirati sirovinu
 • Podešavati parametre postrojenja
 • Provoditi proces obrade (zagrijavanje, hladjenje, vadjenje proizvoda)
 • Vršiti kontrolu proizvoda
 • Podešavati parametre duvaljke
 • Odabirati i montirati alate
 • Obradjivati obratke (zagrijavati brizgani poluproizvod, obuhvatati alatom i duvati)
 • Izradjivati i kontrolisati probne uzorke
 • Pokretati serijsku proizvodnju
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka
 • Podešavati parametre mašine za termoformiranje
 • Postavljati poluproizvod na mašinu za termoformiranje
 • Provoditi operacije termoformiranja krajnjeg proizvoda (sa
  vakumom/sa negativnom matricom)
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka
 • Izrađivati i pripremati kliše za štampu
 • Montirati kliše
 • Pripremati mašinu za štampu (postavljati formatni valjak na osnovni valjak, boju, noževe, jastučić …)
 • Postavljati poluproizvod na mašinu za štampu (namotanu
  foliju, brizgani, ekstrudirani, duvani komad …)
 • Izradjivati i kontrolisati probne uzorke (boja, temperatura, viskozitet, zategnutost folije i preklapanje klišea, poziciju
  štampe na proizvodu …)
 • Pokretati proces kontinuirane štampe
 • Pripremati mašinu za konfekcioniranje
 • Postavljati namotanu foliju (poluproizvod) na mašinu za
  konfekcioniranje
 • Provoditi operacije formiranja krajnjeg proizvoda (sječenje,
  formiranje ručke, varenje, pakovanje …)
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka
 • Masticirati prirodni kaučuk (valjati i miješati)
 • Izradjivati osnovnu smjesu (dodavati punila i omekšivače) i provoditi postupak završnog mješanja izborom odgovarajućeg postrojenja
 • Izradjivati ploče od viskoznog kaučuka na postrojenju sa kalandarskim valjcima
 • Gumirati tkanine (jednostrano, dvostrano)
 • Izradjivati profilne ploče
 • Izradjivati proizvode procesima vulkanizacije
 • Identifikovati i otklanjati nedostatke ili greške u procesu vulkanizacije (pukotine, mjehurići, popunjenost kalupa,
  pore, tečne linije …)
 • Vršiti kontrolu izradaka pojedinačno ili metodom slučajnog uzorka
 • Pripremati materijal za reciklažu (klasificirati, čistiti, sušiti …)
 • Pokretati i nadzirati postrojenja i provoditi proces reciklaže
 • Pakovati i odlagati dobijeni proizvod/poluproizvod
 • Pratiti rad kontrolnih i regulacijskih uredjaja (senzori, kontrolni i radni hidraulični/pneumatski elementi …)
 • Pratiti rad industrijskih robota
 • Identifikovati greške na kontrolnim i regulacijskim
  uredjajima
 • Provoditi preventivno održavanje na mašinama i
  postrojenjima
 • Provjeravati funkcionalnost i pohabanost alata, mašina,
  postrojenja i opreme
 • Čistiti i podmazivati alate, mašine, postrojenja i opremu
 • Asistirati prilikom provođenja popravaka i zamjene dijelova mašine
 • Ukazivati na kvarove i prijavljivati pretpostavljenom
 • Dokumentovati radove održavanja i popravk

Administrativni
poslovi

Popunjavanje potrebne dokumentacije

Praćenje i vođenje propisane dokumentacije

 • Popunjavati radni nalog
 • Popunjavati izdatnice/povratnice
 • Evidentirati greške u tehnološkoj dokumentaciji
 • Evidentirati broj radnih komada
 • Evidentirati vremena izrade
 • Evidentirati mjerenja
 • Pratiti i evidentirati termine periodičnog održavanja
 • Voditi evidencije o vremenima rada alata
 • Voditi evidencije kvarova i zastoja

Komunikacija i
saradnja sa drugima

Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa službama iz
kolektiva

Uspostavlajnje kvalitetne komunikacije sa radnim
kolegama

 • Razvijati poslovnu saradnju sa nadređenim, saradnicima,
  službom održavanja i pomoćnim osobljem
 • Učestvovati u rješavanju problema u realizaciji radnih
  zadataka
 • Učestvovati u timu za izradu radnih zadataka
 • Informisati pravovremeno saradnike o promjenama na
  radnom mjestu
 • Informisati radne kolege pri primopredaji smjene o stepenu
  izvršenja radnih aktivnosti

Osiguranje kvaliteta

Osiguranje ulazne kontrole

Osiguranje kvalitete tehnološkog procesa

Osiguranje kvaliteta proizvoda

 • Kontrolisati vrste materijala/sirovina (prema skraćenicama i
  oznakama, strukturi i svojstvima …)
 • Kontrolisati vizuelno ispravnost/funkcionalnost alata
 • Pratiti radne uslove koji mogu uticati na kvalitet proizvoda
 • Provjeravati odgovarajuće parametre tehnoloških procesa
 • Slijediti propisani redoslijed operacija
 • Provjeravati zadate mjere probnog uzorka (dužina, debljina, tolerancija, nagib…)
 • Provoditi kontrolna mjerenja
 • Vršiti korekciju mjera i kvaliteta obrade proizvoda
 • Kontrolisati vizuelno proizvod/poluproizvod i njegove mjere
 • Kontrolisati funkcionalnost proizvoda/poluproizvoda
 • Pregledati kompletnost prateće dokumentacije

Zaštita zdravlja i
životne okoline

Provođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite

Provođenje mjera zaštite životne sredine

 • Provoditi mjere zaštite na radu i protivpožarne zaštite
 • Koristiti sredstva zaštite na radu i protivpožarne zaštite
 • Nadzirati stanje energetskih postrojenja i vodova (posuda
  pod pritiskom, električnih vodova, pneumatskih i
  hidrauličnih instalacija)
 • Provoditi mjere zaštite životne sredine u skladu sa važećim
  propisima
 • Provoditi mjere pravilnog odlaganja otpadnog materijala

3. Poželjni stavovi

Prerađivač/obrađivač plastičnih masa je lojalan sredini u kojoj privredjuje. On/ona efektivno koristi radno vrijeme, preuzima odgovornost za svoj rad, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad. Iskazuje sklonost za timski rad, spremnost za preuzimanje inicijative i snalaženje u novim situacijama. Karakterizira ga samopouzdanje, osjećaj za odgovornost i savjesnost u ispunjavanju obaveza, razvijen smisao i osjećaj za boje, sklad, proporcije, preciznost, efikasnost i konceptualno razmišljanje. Ispoljava pozitivan odnos prema primijeni mjera zaštite na radu, mjera protivpožarne zaštite, značaju očuvanja i zaštite životne sredine, reciklaži kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima. Prerađivač/obrađivač plastičnih masa pokazuje spremnost za razvoj preduzetničkog duha i gradjanskih kompetencija. Iskazuje pozitivan stav za cjeloživotno učenje, primjenu i sticanje novih znanja, primjenu savremenih tehnologija (industrija 4.0) s posebnim akcentom na praćenje razvoja tehnologija i postrojenja za obradu/preradu plastičnih masa i kaučuka.

4. Radno okruženje i uslovi rada

Prerađivač/obrađivač plastičnih masa poslove uglavnom obavlja u proizvodnim pogonima za preradu/obradu plastičnih masa i kaučuka. U toku rada najveći dio vremena izložen je povišenoj buci, prašini i isparenjima. Uglavnom radi stojeći, uz umjetno osvjetljenje u radnom okruženju koje mu omogućuje detaljno praćenje procesa prerade/obrade i precizno očitavanje mjera/parametara. Prerađivač/obrađivač plastičnih masa vodi računa da je njegovo radno okruženje uredno i čisto uz primjenu mjera protivpožarne zaštite, sredstava zaštite na radu i mjera prve pomoći.

5. Povezanost sa ostalim zanimanjima

Zanimanju Preradjivač/obradjivač plastičnih masa bliska su zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne kompetencije): hemijski tehničar, grafički tehničar, tehničar u industriji nemetala, hemijski operater i sl.

Zanimanje Preradjivač/obradjivač plastičnih masa takođe je povezano i sa zanimanjima koja su vezana za radna mjesta:  menadžmenta, inžinjera različitih profila, operatera i tehničara različitih profila, zanimanjima iz oblasti konstrukcije/izrade alata i održavanje mašina, svim zanimanjima koja u svom radu koriste tehnologije prerade plastičnih masa, pomoćnog osoblja i osoblja na održavanju.

II dio

IDENTIFIKACIJA STRUČNIH KOMPETENCIJA (znanja, vještina i stavova)

Za uspješno izvođenje poslova / zadataka / aktivnosti, opisanih u dijelu I, potrebna su znanja, vještine i lične kompetencije (stavovi):

Znanje – lice mora znati da:

Vještine – lice mora biti sposobno da:

Lične kompetencije

Planiranje i organizovanje rada

 • Identifikuje elemente tehničko-tehnološke
  dokumentacije
 • Definiše pravila tehničkog crtanja
 • Razlikuje osobine materijala
  Kratko opiše postupak popunjavanja i terminiranja
  mašina
 • Definiše plan rada po fazama
 • Izradi plan rada u skladu sa tehničkom dokumentacijom, u saradnji sa tehničkom pripremom
 • Primjeni pravila i načela tehničkog crtanja
 • Odredi vrste materijala
 • Utvrdi postupak popunjavanja i terminiranja mašina
 • Primjeni postupke praćenja/evidentiranja faza rada

 

 • Iskazuje lojalnost
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Racionalno koristi resurse
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za preciznost, sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za
  prepoznavanje palete boja
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za preuzimanje inicijative i snalaženja u novim situacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu i mjera protivpožarne zaštite
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne sredine
 • Pokaže spremnost za cjeloživotno učenje, sticanje novih znanja i primjenu savremenih tehnologija
 • Pokaže spremnost za razvoj
  preduzetničkih vještina i
  građanskih kompetencija
 • Ispolji pozitivan odnos prema prikupljanju i recikliranju plastičnog otpada

Pripremanje radnog mjesta i preuzimanje alata i materijala

 • Definiše elemente radnog naloga
 • Prepozna vrste energetskih vodova
 • Objasni pojam i način pripreme i čišćenja radnog
  mjesta
 • Opiše karakteristike sirovine i materijala
 • Objasni karakteristike alata
 • Utvrdi elemente radnog naloga
 • Napravi vizuelni pregled energetskih vodova
 • Odabere adekvatan način pripreme i čišćenja radnog
  mjesta
 • Odabere potrebne sirovine i materijale
 • Odabere potrebne alate

Pripremanje mašina, uređaja i opreme

 • Objasni princip rada mašina
 • Kratko opiše elemente mašina, uredjaja i opreme
 • Opiše postupak pripreme i čišćenja mašine
 • Opiše elemente sistema za hladjenje i podmazivanje
 • Opiše osnovne karakteristike i primjenu alata
 • Definiše osnovne funkcije programa
 • Utvrdi elemente mašina, uredjaja i opreme
 • Izabere pravilne postupke pripreme i čišćenja mašine
 • Primijeni pravila provjere sistema za hlađenje i
  podmazivanje
 • Demonstrira postupak provjere funkcionalnosti
  mašina
 • Odabere potrebne alate;
 • Klasifikuje osnovne funkcije programa

Obrađivanje izradaka ručnim alatom

 • Objasni osnovne principe ručne obrade izradaka od
  metala i plastike
 • Definiše elemente mjerila i mjernih sistema
 • Opiše označavanje/obilježavanje i piljenje/sječenje izradaka
 • Opiše postupke turpijanja, bušenja, udubljivanja,
  brušenja i poliranja
 • Opiše vrste navoja
 • Opiše načine spajanja materijala (lijepljenjem,
  spajanjem vijcima, zakovicama, lemljenjem,
  varenjem, prešanjem …)
 • Utvrdi elemente mašina, uredjaja i opreme
 • Izabere pravilne postupke pripreme i čišćenja mašine
 • Primijeni pravila provjere sistema za hlađenje i
  podmazivanje
 • Demonstrira postupak provjere funkcionalnosti
  mašina
 • Odabere potrebne alate;
 • Klasifikuje osnovne funkcije programa

Pripremanje materijala/sirovina po vrstama i svojstvima

 • Kratko opiše sadržaj tehničko-tehnološke
  dokumentacije (sirovine/materijal)
 • Opiše vrste materijala/sirovina prema
  skraćenicama i oznakama, strukturi i svojstvima
 • Definiše hemijska i fizička svojstva plastičnih masa
 • Kratko opiše pojam gustine plastike i reakcije pri
  plutanju i uzgonu
 • Opiše vrste plastike prema boji, tonu i sjaju
 • Opiše kaučuk (porjeklo, vrstu, namjenu i svojstva)
 • Izradi pregled/klasifikaciju sirovina/materijala
 • Odabere materijale/sirovine prema skraćenicama i
  oznakama, strukturi i svojstvima
 • Odredi vrste plastike na osnovu jednostavnih provjera zatezanja, ponašanja pri lomljenju, vizualnog utiska, testova gorenja, reakcije pri topljenju ….
 • Izvede postupak provjere gustine na osnovu reakcije
  pri plutanju i uzgonu
 • Primjeni postupak provjere plastike prema boji, tonu
  i sjaju
 • Odabere kaučuk prema porjeklu, vrsti, namjeni i
  svojstvu

Pripremanje procesa brizganja

 • Opiše proces brizganja i karakteristike mašina
 • Definiše alate za brizganje te način njihovog
  montiranja i provjeravanja
 • Definiše dodatne uredjaje
 • Definiše sile zadržavanja, zatvaranja i volumen
  brizganja
 • Opiše parametre mašina i alata (temperatura,
  pritisak, naknadni pritisak, putanja, vrijeme …)
 • Kratko opiše postupak doziranja mašina
  materijalom/sirovinom
 • Objasni pojavu nedostataka i grešaka u brizganju
  (dimenzije, nepotpuno punjenje, udubljenje,
  podudarnost boje, mjehuriće zraka, dizel efekat,
  podlijevanje …)
 • Detektuje elemente postrojenja/mašine
 • Izvrši odabir, provjeru i montiranje alata za
  brizganje
 • Izvrši odabir, provjeru, pripremu i montiranje
  dodatnih uredjaja
 • Odredi sile zadržavanja, zatvaranja i volumen
  brizganja
 • Odredi parametre mašina i alata (temperatura,
  pritisak, naknadni pritisak, putanja, vrijeme …)
 • Primijeni postupak punjenja granulatom
 • Provede postupak brizganja i kontrolisanja prvih
  djelova
 • Utvrdi nedostatke i greške i provede postupak
  otklanjanja (dimenzije, nepotpuno punjenje,
  udubljenje, podudarnost boje, mjehuriće zraka, dizel
  efekat, podlijevanje …)

Provođenje procesa brizganja

 • Opiše ciklus brizganja
 • Opiše način pokretanja dodatnih uredjaja
 • Kratko opiše postupak kontrole izradaka
  (pojedinačno i metodom slučajnog uzorka)
 • Objasni postupak reagovanja pri pojavi greške
 • Izvede postupak brizganja
 • Demonstrira postupak pokretanja dodatnih uredjaja
 • Otkloni nedostatke i greške (mjere, težina, boja, oblik)
 • Prilagodi ciklus brizganja zahtijevanoj kvaliteti
 • Izvede odvajanje ostataka za reciklažu

Pripremanje procesa ekstrudiranja

 • Opiše proces ekstrudiranja, strukturu i karakteristike postrojenja/mašine
 • Definiše alate za ekstruder te način njihovog
  montiranja i provjere
 • Kratko opiše postupak doziranja mašina
  materijalom/sirovinom
 • Opiše princip rada traka za kalibriranje
 • Definiše princip rada vučnog voza
 • Kratko opiše dodatne uređaje na ekstruderu (linija
  za hlađenje, razdvajanje, sječenje, namotavanje,
  označavanje…)
 • Definiše radne parametre (temperatura, pritisak
  zraka, vakum, brzinu, recepturu…)
 • Izvede postupak brizganja
 • Demonstrira postupak pokretanja dodatnih uredjaja
 • Otkloni nedostatke i greške (mjere, težina, boja, oblik)
 • Prilagodi ciklus brizganja zahtijevanoj kvaliteti
 • Izvede odvajanje ostataka za reciklažu

Provođenje procesa brizganja

 • Opiše ciklus brizganja
 • Opiše način pokretanja dodatnih uredjaja
 • Kratko opiše postupak kontrole izradaka
  (pojedinačno i metodom slučajnog uzorka)
 • Objasni postupak reagovanja pri pojavi greške
 • Izvede postupak brizganja
 • Demonstrira postupak pokretanja dodatnih uredjaja
 • Otkloni nedostatke i greške (mjere, težina, boja, oblik)
 • Prilagodi ciklus brizganja zahtijevanoj kvaliteti
 • Izvede odvajanje ostataka za reciklažu

Pripremanje procesa ekstrudiranja

 • Opiše proces ekstrudiranja, strukturu i karakteristike postrojenja/mašine
 • Definiše alate za ekstruder te način njihovog
  montiranja i provjere
 • Kratko opiše postupak doziranja mašina
  materijalom/sirovinom
 • Opiše princip rada traka za kalibriranje
 • Definiše princip rada vučnog voza
 • Kratko opiše dodatne uređaje na ekstruderu (linija
  za hlađenje, razdvajanje, sječenje, namotavanje,
  označavanje…)
 • Definiše radne parametre (temperatura, pritisak
  zraka, vakum, brzinu, recepturu…)
 • Detektuje elemente postrojenja/mašine
 • Izvrši odabir i montažu alata na ekstruder
 • Primijeni postupak punjenja granulatom
 • Provede postupak pravilnog priključivanja
  kalibratora
 • Podesi vučni voz
 • Podesi dodatne uređaje ( uredjaja za hladjenje, za
  razdvajanje, sječenje, namotavanje, označavanje…)
 • Odredi radne parametre (temperatura, pritisak zraka,
  vakum brzinu, recepturu…)

Provođenje procesa ekstrudiranja

 • Opiše ciklus ekstrudiranja i način pokretanja postrojenja
 • Opiše dijelove postrojenja za uvođenje ekstrudata
 • Navede postupak kontrole ekstrudata
 • Navede postupke identifikovanja i otklanjanja
  nedostaka i grešaka (dimenzije, nepotpuno
  punjenje, udubljenje, podudarnost boje, mjehuriće
  zraka, nečistoće, pregrijavanje …)
 • Kratko opiše postupak kontrole izradaka
  (pojedinačno i metodom slučajnog uzorka)
 • Provede postupak pokretanja postrojenja za ekstrudiranje
 • Demonstrira uvođenje ekstrudata kroz sve djelove postrojenja
 • Primijeni postupak kontrole ekstrudata
 • Identifikuje i otkloni greške nastale u procesu
 • Prilagodi proces ekstrudiranja zahtijevanoj kvaliteti
 • Primijeni postupak kontrole izratka i procedure u slučaju pojave greške
 • Izvede odvajanje ostataka za reciklažu

Izradjivanje šupljih tijela procesom ekstruzionog duvanja

 • Opiše strukturu mašine za oblikovanje duvanjem
 • Opiše ciklus izradjivanja šupljih tijela procesom
  ekstruzionog duvanja
 • Definiše radne parametre
 • Definiše alate za izradjivanje šupljih tijela i načine montaže
 • Opiše ekstruzione glave za proizvodnju šupljih tijela
 • Kratko opiše dodatne uređaje
 • Kratko opiše postupak kontrole izradaka
 • Detektuje elemente postrojenja/mašine
 • Izvrši odabir, provjeru i montiranje alata za
  oblikovanje duvanjem
 • Odredi radne parametre
 • Izvede postupak podešavanja mlaznica i jezgra
 • Izvrši odabir i montiranje dodatnih uredjaja
 • Izvede postupak izrade šupljih tijela
 • Identifikuje i otkloni greške nastale u procesu
 • Prilagodi proces zahtijevanoj kvaliteti
 • Primijeni postupak kontrole izratka i procedure u
  slučaju pojave greške
 • Izvede odvajanje ostataka za reciklažu

Izradjivanje šupljih tijela rotomolding postupkom

 • Opiše strukturu mašine za izradjivanje šupljih tijela
  rotomolding postupkom
 • Opiše ciklus izradjivanja šupljih tijela rotomolding
  postupkom
 • Kratko opiše postupak doziranja mašina
  materijalom/sirovinom
 • Definiše radne parametre
 • Kratko opiše postupak kontrole proizvoda
 • Detektuje elemente postrojenja/mašine
 • Demonstrira postupak upravljanja
  mašinom/procesom obrade (zagrijavanje, hladjenje,
  vadjenje proizvoda)
 • Primijeni postupak doziranja sirovine/granulata
 • Odredi radne parametre
  Primijeni postupak kontrole izratka

Izradjivanje dijelova duvaljkom

 • Opiše strukturu mašine za izradjivanje dijelova
  duvaljkom
 • Opiše ciklus izradjivanja šupljih tijela procesom
  duvanja od polaznog poluproizvoda-epruvete
 • Definiše radne parametre
 • Definiše alate za izradjivanje šupljih tijela i načine
  montaže
 • Kratko opiše postupak kontrole izratka
 • Detektuje elemente postrojenja/mašine
 • Demonstrira postupak upravljanja
  mašinom/procesom obrade (zagrijavanje, hladjenje,
  vadjenje proizvoda)
 • Primijeni postupak doziranja sirovine/granulata
 • Odredi radne parametre
  Primijeni postupak kontrole izratka

Provodjenje procesa termoformiranja

 • Opiše mašinu za termoformiranje
 • Kratko opiše postupak termoformiranja
 • Definiše radne parametre
 • Kratko opiše postupak kontrole izratka
 • Detektuje elemente mašine
 • Primjeni postupke termoformiranja
 • Odredi radne parametre
 • Primijeni postupak kontrole izratka i procedure u
  slučaju pojave greške

Provodjenje procesa štampe na proizvodu

 • Opiše postupak izrade i pripreme klišea za štampu
 • Navede elemente mašine za štampu
 • Kratko opiše proces pripreme za štampu i
  štampanje
 • Kratko opiše postupak kontrole
 • Demonstrira postupak izrade i pripreme klišea za
  štampu
 • Detektuje elemente mašine
 • Primijeni postupke za pripremu štampe
 • Provede postupak štampanja
 • Primijeni postupak kontrole i procedure u slučaju
  pojave greške

Provodjenje procesa konfekcioniranja ambalaže

 • Opiše mašinu za konfekcioniranje ambalaže
 • Kratko opiše ciklus konfekcioniranja
 • Objasni operacije formiranja krajnjeg proizvoda
  (sječenje, formiranje ručke, varenje, pakovanje …)
 • Kratko opiše postupak kontrole
 • Detektuje elemente mašine
  Provede postupak konfekcioniranja
 • Primijeni postupke formiranja krajnjeg proizvoda
 • Primijeni postupak kontrole i procedure u slučaju
  pojave greške

Izradjivanje proizvoda/poluproizvoda od kaučuka

 • Opiše postupak dobijanja mješavina od kaučuka
  različitim postupcima mješanja
 • Opiše vrste, konstrukcije i princip rada mješalica
 • Kratko opiše valjke za mješanje, homogenizaciju i
  izradu ploča
 • Kratko opiše procese gumiranja tkanine, izrade
  profilnih ploča, klinastog remenja, brtvenih profila,
  auto guma i vulkanizacije
 • Opiše postupak kontrole proizvoda/poluproizvoda
 • Odabere sirovine (kaučuk, elastomere, punila …)
  prema recepturi i planu miješanja
 • Odabere odgovarajući postupak i uredjaj za mješanje
 • Izvrši odabir i montažu alata
 • Podesi parametre mašine
 • Provede procese gumiranja tkanine, izrade profilnih
  ploča, klinastog remenja, brtvenih profila, auto guma
  i vulkanizacije
 • Primijeni postupak kontrole i procedure u slučaju
  pojave greške

Provodjenje postupka recikliranja

 • Objasni postupke klasificiranja, čišćenja i sušenja materijala za reciklažu
 • Kratko opiše postrojenja za reciklažu
 • Opiše proces reciklaže
 • Definiše postupke pakovanja i odlaganja dobijenog
  proizvoda/poluproizvoda
 • Provede postupke pripreme materijala za reciklažu
 • Demonstrira postupak rada sa postrojenjem i
  provodjenje postupka reciklaže
 • Primijeni postupke pravilnog pakovanja,
  obilježavanja i odlaganja dobijenog
  proizvoda/poluproizvoda

Nadziranje kontrolnih i regulacijskih uredjaja

 • Opiše elemente kontrolnih i regulacijskih uredjaja
  (hidrauličnih, pneumatskih, elektro, elektrohidrauličnih i elektropneumatskih)
 • Kratko opiše elemente šematskog prikaza
  kontrolnih i regulacijskih uredjaja
 • Kratko opiše elemente industrijskog robota
 • Definiše greške na kontrolnim i regulacijskim
  uredjajima
 • Identifikuje vrstu i funkcionalnost kontrolnih i
  regulacijskih uredjaja
 • Čita i tumači jednostavne šeme kontrolnih i
  regulacijskih uredjaja
 • Sprovede procedure identifikovanja i postupanja u slučaju prijave greške na kontrolnim i regulacijskim
  uredjajima

Održavanje mašina i opreme
(preventivno/periodično)

 • Opiše mjere i postupke preventivnog održavanja
 • Razlikuje strategije održavanja
 • Opiše metode i tehnike za pronalaženje smetnji na
  mašinama i opremi
 • Prepozna znakove habanja alata, mašina i opreme
 • Primijeni uputstva za održavanje alata, mašina i
  opreme
 • Izvede radove vezane za inspekciju i održavanje
  alata, mašina i opreme u skladu sa planom
 • Utvrdi/prijavi pretpostavljenom postojanje kvarova
  na energetskim vodovima, kontrolnim i
  regulacijskim uredjajima
 • Dokumentuje radove na održavanju i popravkama
  alata, mašina i opreme

Popunjavanje potrebne dokumentacije

 • Opiše radnu i tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Definiše pojam greške u radnoj i tehničko-
  tehnološkoj dokumentaciji
 • Utvrdi elemente radnog naloga
 • Primijeni propisane tehnike unosa podataka u radnu i
  tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Sprovede procedure za pravilno evidentiranje
  grešaka

Praćenje i vođenje propisane dokumentacije

 • Definiše dokumente prema vrsti, značaju i sadržaju
 • Objasni postupak pravilnog vodjenja propisane
  dokumentacije
 • Primijeni procedure pravilnog vodjenja propisane
  dokumentacije (broj radnih komada, vremena izrade,
  provedenih mjerenja, korištenja alata, pregled
  kvarova i zastoja, periodi održavanja …)

Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa službama
iz kolektiva

 • Opiše načine komunikacije sa službama iz
  kolektiva
 • Navede načine za rješavanje problema u realizaciji
  radnih zadataka
 • Primijeni principe pravilne komunikacije u skladu s
  organizacionom strukturom
 • Odabere odgovarajući način za rješavanje problema

Uspostavlajnje kvalitetne komunikacije sa radnim
kolegama

 • Opiše elemente timskog rada
 • Definiše značaj pravovremenog informisanja
  radnih kolega i saradnika
 • Uspostavi pravilan odnos s nadređenima i
  saradnicima
 • Koristi stručnu terminologiju

Osiguranje ulazne kontrole

 • Opiše materijale/sirovine (skraćenice, oznake,
  strukturu i svojstva)
 • Kratko opiše funkcionalnost alata
 • Primijeni propise i procedure za ulaznu kontrolu
 • Utvrdi karakteristike ulaznog materijala/sirovine
  (prema skraćenicama i oznakama, strukturi i
  svojstvima)
 • Utvrdi ispravnost i funkcionalnost alata

Osiguranje kvalitete tehnološkog procesa

 • Definiše radne uslove
 • Opiše tehnološki proces
 • Kratko opiše postupke provjere probnog uzorka
  (dužina, debljina, tolerancija, nagib …)
 • Opiše kontrolna mjerenja i način korekcije mjera
 • Uporedi stvarne i propisane radne uslove
 • Primjeni odgovarajuće parametre tehnološkog
  procesa
 • Provodi operacije po redosljedu
 • Provodi kontrolna mjerenja
 • Primijeni postupak kontrole izratka i procedure u
  slučaju pojave greške

Osiguranje kvaliteta proizvoda

 • Definiše mjerne sisteme, veličine i postupke
  mjerenja
 • Kratko opiše postupke vizuelne kontrole, provjere
  tačnosti mjera i funkcionalnosti proizvoda
 • Definiše sadržaj prateće i tehnološke dokumentacije proizvoda
 • Uporedi stvarne i propisane radne uslove
 • Primjeni odgovarajuće parametre tehnološkog
  procesa
 • Provodi operacije po redosljedu
 • Provodi kontrolna mjerenja
 • Primijeni postupak kontrole izratka i procedure u
  slučaju pojave greške

Provođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite

 • Definiše mjere i sredstva zaštite na radu i
  protivpožarne zaštite
 • Identifikuje energetska postrojenja i vodove
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni mjere zaštite na radu
  Utvrditi ispravnost sredstava protivpožarne zaštite
 • Primijeni mjere zaštite od požara
 • Utvrdi ispravnost energetskih vodova

Provođenje mjera zaštite životne sredine

 • Kratko opiše mjere i načine odlaganja otpadnog
  materijala
 • Definiše mjere zaštite životne sredine u skladu s
  važećim propisima
 • Primijeni mjere odlaganja otpadnog materijala
 • Primijeni mjere zaštite životne sredine.