Bachelor građevinarstva – Inženjer građevinarstva

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE BACHELOR GRAĐEVINARSTVA – INŽENJER GRAĐEVINARSTVA Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific)) Bachelor građevinarstva Inženjer građevinarstva   1.2 Minimalni volumen (Minimal volume) 180 ECTS   […]