Armirač, armirač – betonirac

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI ARMIRAČ, ARMIRAČ – BETONIRAC STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Armirač, armirač – betonirac (Reinforcement concrete worker) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0732 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 180 1.4 […]