Kuhar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI KUHAR STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Kuhar (Cook) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 1013 – hoteli, restorani i ketering 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 180 1.4 Razina/nivo (Level) 3 1.5 […]