Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI NJEGOVATELJ STARIJIH I NEMOĆNIH LICA STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Njegovatelj starijih i nemoćniih lica (Nurse of older and disabled people) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) […]