Šivač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI ŠIVAČ STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Šivač (Sewer – 2 level) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0723 – odjeća obuća i koža 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 30 1.4 […]