IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

ŠIVAČ

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Šivač (Sewer – 2 level)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0723 – odjeća obuća i koža

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

30

1.4 Razina/nivo (Level)

2

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

ZNANJA

Opisuje osnovnu radnu dokumentaciju u šivaonici

 • Prepoznaje osnovnu terminologiju u tekstilnoj industriji
 • Razlikuje osnovne tipove obrazaca u tekstilnoj proizvodnji
 • Poznaje normative u šivaonici
 • Razlikuje osnovne vrste materijala
 • Razlikuje vrste industrijskih običnih šivaćih mašina
 • Opisuje princip rada industrijske obične šivaće mašine
 • Nabraja dijelove industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje mehanizam industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje održavanje industrijske obične šivaće mašine
 • Poznaje normative u šivaonici
 • Razlikuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje princip rada industrijske specijalne šivaće mašine
 • Opisuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina (s dvije igle, sa zrnastim ubodom, sa rubnim ubodom)
 • Opisuje mehanizme industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje održavanje industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje vrste industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Opisuje mehanizme industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Opisuje održavanje industrijskih automata za izradu kratkih šavova

VJEŠTINE

 • Primjenjuje normative u šivaonici
 • Izabire odgovarajuću odjeću, te alat i pribor
 • Priprema industrijsku šivaću mašinu za rad – pravilno postavlja iglu i uvlači konac i pokreće mašinu
 • Ispita napetost konca i dužinu uboda na testnoj krpi
 • Radi na industrijskoj običnoj šivaćoj mašini, izvodeći operacije sastavljanja, našivanja, naštepavanja, proštepavanja, uglavljivanja i ušivanja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini – dvoiglovki sa zrnastim ubodom izvodeći operacije dvostruko proštepanih (zatvorenih) šavova, naštepavanja, izrade ukrasnih šavova, prišivanja i našivanja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini – dvoiglovki s lančanim ubodom izvodeći operacije naštepavanja, našivanja, sastavljanja i pospuliranja
 • Radi na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini s rubnim ubodom izvodeći operacije opšivanja tekstilnih materijala, tkanina i pletenina, sastavljanja krojnih dijelova tekstilnih materijala, tkanina i pletenina, te izrade sigurnosnih šavova
 • Radi na industrijskim automatima za izradu kratkih šavova, izvodeći operacije izrade rupica, šrišivanja dugmadi i učvršćavanja
 • Čisti i podmazuje industrijske šivaće mašine
 • Radi na industrijskoj pegli
 • Provodi mjere zaštite na radu
 • Komunicira u usmenom obliku o radnim zadacima

 

KOMPETENCIJE

 • Razvija higijenske navike, savjesnost i urednost
 • Poštuje kukturološke razlike
 • Razumije značaj pravilne pripreme i održavanja mašina
 • Razvija osjećaj za preciznost i urednost pri izvođenju operacija šivenja
 • Razvija osjećaj za tačnost i postizanje rokova
 • Razvija vještine komunikacije
 • Ispoljava pozitivan odnos prema mjerama zaštite na radu

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje obuhvata provjeru sadržaja potrebnih za smostalno obavljanje poslova šivača i provjeru praktičnih vještina
 • Ispitivanje se obavlja u prostru gdje se nalaze radna mjesta i uslovi za koje se polaznik obučavao
 • Ispitivanje provodi komisija od tri člana od kojih su dva nastavnika i jedan predstavnik poslodavaca
 • Ishodi znanja ispituju i ocjenjuju se kroz pisani test koji nosi najviše 20 bodova, a ispitivanje i ocjenjivanje vještina (praktični dio) se obavlja kroz izradu radnih zadataka za svaki od modula koji se vrednuje s najviše 80 bodova, koji se alociraju na sljedeći način:
  • Urednost pri radu 10 bodova
  • Proces rada 20 bodova
  • Očekivano vrijem izrade 40 bodova
  • Parametri kvalitet rezultata 10 bodova

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Rad na industrijskoj običnoj šivaćoj mašini 14 ECVET
 • Rad na industrijskoj specijalnoj šivaćoj mašini 12 ECVET
 • Rad na industrijskim automatima za izradu kratkih šavova 4 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Kvalifikacija šivač se zapošljava u okviru zanimanja šivač, definiranom standardom zanimanja šivač

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Ne

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Ne

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • Mr.sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi