Šumarski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI ŠUMARSKI TEHNIČAR STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Šumarski tehničar (Forestry technician) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0821 – šumarstvo 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 240 1.4 Razina/nivo (Level) 4 1.5 […]