Tehničar CNC tehnologija

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI TEHNIČAR CNC TEHNOLOGIJA STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Tehničar CNC tehnologija (Technician on CNC machines) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0714 (Elektronika i automatika) 1.3 ECVET bodovi (ECVET) […]