Turistički tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI TURISTIČKI TEHNIČAR STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Turistički tehničar (Tourist technician) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 1015 – putovanja, turizam i odmor 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 240 1.4 […]