Arhitektonski tehničar

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Arhitektonski tehničar (Architectural technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3118 1.3 Struka (Occupation family) Geodezija i građevinarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3118 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, […]