Armirač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ARMIRAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Armirač, armirač – betonirac (Reinforcement concrete worker) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7114 1.3 Struka (Occupation family) Geodezija i građevinarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7114 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 […]