Ekonomski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA EKONOMSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Ekonomski tehničar (Economic technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 4419 1.3 Struka (Occupation family) Ekonomija, pravo, administracija i trgovina 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 4419 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) […]