Majstor stolar – programer na CNC mašinama

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA MAJSTOR STOLAR – PROGRAMER NA CNC MAŠINAMA STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Majstor stolar – programer na CNC mašinama (Master Craftsman – CNC programmer) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7115 1.3 Struka (Occupation family) Šumarstvo i obrada drveta 1.4 Međunarodna kvalifikacija […]