Medicinski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA MEDICINSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Medicinski tehničar / Medicinska sestra (Medical technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3221 1.3 Struka (Occupation family) Zdravstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3221 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. […]