Obrađivač metala rezanjem

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7212 1.3 Struka (Occupation family) Mašinstvo i obrada metala 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7212 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level […]