Prehrambeni prerađivač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA PREHRAMBENI PRERAĐIVAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Prehrambeni prerađivač (Food processor) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 751 1.3 Struka (Occupation family) Poljoprivreda i prerada hrane 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 751 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. […]