Šivač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ŠIVAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Šivač (Sewer – 2 level) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7533 1.3 Struka (Occupation family) Tekstil i kožarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7533 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 2 2. […]