Stolar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA STOLAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Stolar (Carpenter) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7522 1.3 Struka (Occupation family) Šumarstvo i obrada drveta 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7522 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]