Tehničar hortikulture

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA TEHNIČAR HORTIKULTURE STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Tehničar hortikulture (Technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3142 1.3 Struka (Occupation family) Poljoprivreda i prerada hrane 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3142 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. KLJUČNI […]