Obrađivač metala rezanjem

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0715 (mašinstvo i trgovina mašina) 1.3 ECVET […]