Stolar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI STOLAR STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific) Stolar (Carpenter) 1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013) 0722 Materials (glass, paper, plastic, wood) 1.3 ECVET bodovi (ECVET) 180 1.4 Razina/nivo (Level) 3 1.5 […]