Konfekcionar tekstila – krojač majstor

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ MAJSTOR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Konfekcionar tekstila – krojač majstor (Textile manufacturer – tailor master-craftsman) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7531 1.3 Struka (Occupation family) Tekstil i kožarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7531 1.5 NIVO […]