Krojač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA KROJAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Krojač (Tailor) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7531 1.3 Struka (Occupation family) Tekstil i kožarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7531 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]