Pekar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA PEKAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Pekar (Baker) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7512 1.3 Struka (Occupation family) Poljoprivreda i prerada hrane 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7512 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]