Zavarivač – Varilac

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ZAVARIVAČ – VARILAC STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Zavarivač / Varilac (Welder) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7212 1.3 Struka (Occupation family) Mašinstvo i obrada metala 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7212 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 […]