Šumarski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ŠUMARSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Šumarski tehničar (Forestry technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3143 1.3 Struka (Occupation family) Šumarstvo i obrada drveta 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3143 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. […]

Tehničar hortikulture

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA TEHNIČAR HORTIKULTURE STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Tehničar hortikulture (Technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3142 1.3 Struka (Occupation family) Poljoprivreda i prerada hrane 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3142 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. KLJUČNI […]

Turistički tehničar

TURISTIČKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Turistički tehničar (Tourist technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 4221 i 4224 1.3 Struka (Occupation family) Ugostiteljstvo i turizam 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 4221 i 4224 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. KLJUČNI POSLOVI […]

Medicinski tehničar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA MEDICINSKI TEHNIČAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Medicinski tehničar / Medicinska sestra (Medical technician) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 3221 1.3 Struka (Occupation family) Zdravstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 3221 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 4 2. […]

Obrađivač metala rezanjem

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7212 1.3 Struka (Occupation family) Mašinstvo i obrada metala 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7212 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level […]

Zavarivač – Varilac

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ZAVARIVAČ – VARILAC STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Zavarivač / Varilac (Welder) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7212 1.3 Struka (Occupation family) Mašinstvo i obrada metala 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7212 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 […]

Armirač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA ARMIRAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Armirač, armirač – betonirac (Reinforcement concrete worker) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7114 1.3 Struka (Occupation family) Geodezija i građevinarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7114 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 […]

Krojač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA KROJAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Krojač (Tailor) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7531 1.3 Struka (Occupation family) Tekstil i kožarstvo 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7531 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]

Stolar

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA STOLAR STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Stolar (Carpenter) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 7522 1.3 Struka (Occupation family) Šumarstvo i obrada drveta 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 7522 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. KLJUČNI POSLOVI TE […]

Prehrambeni prerađivač

IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA PREHRAMBENI PRERAĐIVAČ STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD) 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS) 1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation) Prehrambeni prerađivač (Food processor) 1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation) 751 1.3 Struka (Occupation family) Poljoprivreda i prerada hrane 1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification) 751 1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification) 3 2. […]