Evropski kvalifikacijski okvir (EQF)

Lista standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Bosni i Hercegovini

Standard zanimanja (Occupational Standard) je popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje.

 Standard nekog zanimanja je dokument koji se sastoji od nužnih i osnovnih sadržaja o nekom zanimanju, uključujući i dovoljno podataka za izradu odgovarajućeg ili više odgovarajućih standarda kvalifikacije.  Standardi zanimanja obuhvataju standarde uspješnosti koje pojedinci moraju da postignu kada izvršavaju zadatke na radnom mjestu, zajedno sa specifikacijama temeljnog znanja, vještina i kompetencija. Oni kategorišu i definišu glavne poslove koje ljudi obavljaju. Slijedeći logiku zapošljavanja, ovi standardi će se fokusirati na ono šta ljudi rade, kako će to raditi, i koliko dobro će to raditi.

Standardi zanimanja povezuju tržište rada sa sistemom kvalifikacija.

Zajednički obrazac za standarde zanimanja omogućava dosljednost i pomaže da standarde zanimanja lako razumiju različiti korisnici, poslodavci, šefovi kadrovskih službi, profesori i studenti.

 Minimalni i važni elementi standarda zanimanja u KOBiH:

 • U sistemu stručnog obrazovanja i obuke su:
  1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);
  2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE);
  3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION);
  4. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE);
  5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION).
 • U sistemu visokog obrazovanja su:
  1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);
  2. KLJUČNI POSLOVI I POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE);
  3. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE);
  4. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION).

Standardi zanimanja

Standard kvalifikacije (Qualification Standard) je standard koji određuje uslove za sticanje javne isprave o određenoj kvalifikaciji. Uključuje sve podatke potrebne za određivanje nivoa, kreditnih bodova i profila kvalifikacije i podatke potrebne za osiguranje kvaliteta standarda kvalifikacije. 

Standard kvalifikacije je dokument koji određuje sve bitne sadržaje kvalifikacije bez obzira na školu u kojoj se stiče takva kvalifikacija. Takav dokument može se koristiti kao podloga za razvoj nastavnih planova i programa, validaciju učinkovitih studijskih programa na transparentan, jednostavan i odgovoran način, bolje razumijevanje kvalifikacija, i sl.

Standardi kvalifikacija uglavnom se razvijaju na osnovu standarda zanimanja. Standard kvalifikacije može se shvatiti i kao dokument kojim se definira naziv kvalifikacije.

U sistemima stručnog obrazovanja i obuke standardi kvalifikacija razvijaju se na osnovi standarda zanimanja. Standard neke kvalifikacije može se shvatiti i kao dokument kojim se definira naziv kvalifikacije. U sistemu visokog obrazovanja standard kvalifikacija  daje osnovu za razvoj i validaciju učinkovitih studijskih programa na transparentan, jednostavan i odgovoran način. On obuhvata sve podatke neophodne za određivanje stepena, minimalni broj bodova ECTS15, profil osnovnog predmeta kvalifikacije, kao i potrebe za osiguranjem kvaliteta kvalifikacija.

Zajednički obrazac za standarde kvalifikacija omogućava dosljednost i pomaže da se različite grupe kvalifikacija lako razumiju i koriste od strane raznih korisnika, tijela za osiguranje kvaliteta, studenata, organizacija koje pružaju obrazovanje, poslodavaca i međunarodnih aktera.

Minimalni i važni elementi standarda kvalifikacija u KOBiH su:

 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);

 2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES);

 3. RELEVANTNOST (RELEVANCE);

 4. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE).

Lista Standardi kvalifikacija

Pregled odabranih standarda kvalifikacija